СГП привлече като обвиняеми три лица по казуса „8-те джуджета“

15 Август 2023 г.

На 11.08.2023 г. наблюдаващият прокурор от Софийска градска прокуратура (СГП) по едно от делата, което се отнася за случая „8-те джуджета“, привлече три лица в качеството на обвиняеми.

Привлечен в качеството на обвиняем е прокурор с инициали Д.Д. за това, че на 18.02.2020 г. в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – прокурор в Специализираната прокуратура, е нарушил служебните си задължения, като с постановление от 18.02.2020 г. върнал иззети веществени доказателства, представляващи златни монети, на лице, което не се явявало правоимащо по смисъла на закона. Магистратът е привлечен в качеството на обвиняем за общо длъжностно престъпление по чл. 282, ал. 2 във връзка с ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание лишаване от свобода от една до осем години и лишаване от право да заема определена длъжност.

По същото досъдебно производство в качеството на обвиняеми са привлечени лице от мъжки пол с инициали П.П., бивш магистрат (следовател), и лице от женски пол с инициали Л.П., за това, че на 23.03.2020 г. в гр. София, в съучастие и с цел да набавят за себе си имотна облага, укрили чужди движими вещи, златни монети, за които знаели, че са придобити от другиго чрез престъпление по чл. 282 от НК. Двамата са привлечени в качеството на обвиняеми за престъпление по чл. 215, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание лишаване от свобода за срок от една до шест години.

Обвиняемият с инициали П.П. е търсен на известните в страната адреси. Не е открит, поради тази причина следовател от СО-СГП е постановил на органите на СДВР да обявят П.П. за общодържавно издирване. Спрямо обвиняемия е постановена мярка за процесуална принуда – задържане до 72 часа. Съгласно действащото законодателство наблюдаващият прокурор е предприел действия за издаване на Европейска заповед за арест с цел международното му издирване.

Същевременно по друго досъдебно производство, което е иззето по компетентност от Софийска районна прокуратура (СРП), лице с инициали П.П. е било привлечено в качеството на обвиняем за принуда – престъпление по чл. 143 от НК. Наблюдаващият прокурор от СГП по делото, което е иззето по компетентност от СРП, е стигнал до извода, че е съставено постановление за привличане в качеството на обвиняем при липсата на каквито и да е доказателства за извършено престъпление, без дори да има разпит на пострадал от принудата. Във връзка с това постановлението за привличане в качеството на обвиняем е отменено като незаконосъобразен акт.