Районна прокуратура-Стара Загора внесе искане в съда за задържане на обвиняемия Г.Г. за отправени закани с убийство спрямо 18-годишно момиче

31 Юли 2023 г.

Днес, 31 юли 2023 г., Районна прокуратура – Стара Загора внесе искане в Районен съд – Стара Загора за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Г.Г., на 26г. Той е привлечен като обвиняем за това, че в периода от 24.06.2023 г. до 25.06.2023 г., в гр. Стара Загора, в условията на продължавано престъпление, се заканил с убийство на 18-годишната Д.М., като това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му.  На два пъти той изпратил текстови съобщения за закана с убийство чрез интернет приложение. Престъплението е квалифицирано по чл. 144, ал.3, вр.ал. 1 вр. чл. 26 от НК.

По делото се извършват активни действия по разследването  - разпитани са свидетели и са събрани писмени доказателства, назначени са експертизи.  Наблюдаващият прокурор е постановил и мярка "забрана на лицето да напуска територията на България".По делото са събрани достатъчно данни и доказателства, от които може да се направи обосновано предположение, че именно обвиняемият е извършил престъплението, за което е привлечен в това качество /разпити на свидетели, извлечения от електронна комуникация между пострадалата и обвиняемия, назначена е психолого-психиатрична експертиза с обект на изследване пострадалата жена, която ще бъде изготвена до 10 дни/.

Самото деяние се отличава с изключително висока степен на обществена опасност. Доказателствата по делото сочат и, че обвиняемият е с трайно изградени престъпни навици. Престъпното деяние от  своя страна се характеризира с изключителна висока степен на обществена опасност, досежно упоритостта и изключителната дързост  при извършването му, предвид спецификата, механизма и начина му на извършване, наличието на данни, че непосредствено след извършване на престъплението предмет на настоящото наказателно производство /на следващия ден/, Г.Г. е пристъпил към реално изпълнение на отправените към пострадалата закани, като на 26.06.2023г.  ѝ е нанесъл множество порезни рани по цялото тяло с макетен нож. Налице са и данни, че при този случай, на пострадалата са били причинени по особено мъчителен начин, и с особена жестокост множество травматични увреждания.

След извършеното посегателство срещу пострадалата, тя е била настанена в  отделение по Неврохирургия към УМБАЛ – „Проф. д-р Ст. Киркович“ - Стара Загора, тъй като на процесната дата и място при нанесения й побой  от  страна на обвиняемия, тя е получила и сътресение на мозъка, което според свидетелските показания е било съпроводено с пълна загуба на съзнанието, като преди това на пострадалата й е била оказана и животоспасяваща спешна медицинска интервенция, с оглед  спиране на обилното им кървене.

Повдигнатото обвинение по отношение на обвиняемия е за престъпление, за което се предвижда наказание лишаване от свобода за срок от една до шест години.

 От изисканото и приложено по делото свидетелство за съдимост е видно, че обвиняемият е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, като му е било наложено наказание – пробация. Наказанието е в сила от 30.01.2023г. Това осъждане не е оказало своята възпитателна и превантивна роля, така наречената индивидуална превенция, като по време на изтърпяване на наложеното му наказание за престъпление по чл.131, ал.1 т.12 вр чл.130, ал.1 от НК е извършил процесното деяние, и след като е бил освободен от наказателна отговорност по чл. 78 а от НК, досежно извършено от него престъпление чл.131, ал.1 т.12 вр. чл.130, ал.1 от НК по административно производство по описа на Военен съд – Пловдив.

От доказателствата по делото може да се направи и обоснован извод, че обвиняемият проявява константни престъпни навици да извършва престъпления срещу телесната неприкосновеност  спрямо  различни физически лица, които обстоятелства също го характеризират като личност с изключително висока степен на обществена опасност.

От друга страна от приложените по делото докладни записки, се установява, че Г.Г. е направил опит да се укрие от органите по разледването, като същия е напуснал известните по делото адреси и едва на следващия ден е бил установен от органите на МВР. Останалите от значение за вида на мярката за неотклонение обстоятелства - наличието на постоянна адресна регистрация, семейно положение и др. – съпоставени с изложеното по – горе не променят извода за съществуването на реалната опасност по смисъла на закона.

Припомняме, че Г.Г., на 26 г., е привлечен като обвиняем и по досъдебно производство за  престъпление по чл.129, ал.1 вр. ал.2 от Наказателния кодекс - за това, че на 26.06.2023 г. в гр. Стара Загора е причинил средна телесна повреда на Д.М., на 18 г. По делото са извършени и се извършват множество действия по разследването.