ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ ОТ АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА-ПЛОВДИВ

22 Май 2023 г.

С настоящата декларация, ние, прокурорите от Апелативна прокуратура – Пловдив,  категорично се противопоставяме на опитите прокуратурата да бъде замесвана в политически скандали и да се осъществява вмешателство в нейната работа. Ние изпълняваме задълженията си безпристрастно и обективно, по съвест и вътрешно убеждение и в нашата работа се ръководим единствено от Конституцията на Република България и върховенството на закона.  

Затова заявяваме категорично, че се разграничаваме от позицията на Апелативна прокуратура – София и се противопоставяме на всеки опит за неправомерно влияние и посегателство върху независимостта на съдебната власт. Призоваваме за спазване принципа на разделение на властите и върховенството на правото.

Ще продължим да работим в тясно взаимодействие с всички държавни органи с единствената цел ефективно противодействие на престъпността и защита правата и сигурността на българските граждани.

В тази си наша позиция сме единни и няма да позволим да ни бъде оказвано влияние и натиск в работата ни, ще продължим да работим в интерес на българските граждани, без да се съобразяваме с политически влияния и всякакви други опити за намеси при изпълняване на служебните ни задължения.