19 Май 2023 г.

Становище на Софийска районна прокуратура

Сподели

Магистратите и служителите при Софийска районна прокуратура заявяват в свое становище, че ще продължат безпристрастно, обективно, справедливо и съвестно да изпълняват своите служебни задължения в защита на правата и интересите на гражданите. Прокурорите от Софийска районна прокуратура се уповават на принципа, че независимостта на съдебната власт е най-сигурната и стабилна основа, на която се гради правовата държава.

С тази позиция прокурорите и служителите на Софийска районна прокуратура категорично се разграничават от анонимното становище, изразено и разпространено в медиите от името на прокурори от района на Апелативна прокуратура – София на 12.05.2023 г.