24 Януари 2023 г.

По обвинителен акт на Окръжна прокуратура-Кърджали е постановена присъда за причиняване на смърт по непредпазливост на багерист при събаряне на сгради 

Сподели

По обвинителен акт на Окръжна прокуратура-Кърджали са осъдени Х. Х., И.К., и Б.К. за трудова злополука. Те са признати за виновни за това, че на 26.09.2015 г. в гр. Кърджали, в условията на независимо съпричиняване, при изпълнение на задълженията си по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване  на строително-монтажни работи за демонтиране и разрушаване на сгради в бившия Оловно-цинков комбинат, поради немарливо изпълнение на правнорегламентирана дейност, източник на повишена опасност, извършили нарушения, в резултат на което причинили по непредпазливост смъртта на В.Ю., багерист. Х.Х. е осъден като работодател на пострадалия и управител на дружество, което е нямало право да извършва дейност по разрушаване и събаряне на сгради. И. К. и Б.К са осъдени за допуснати нарушения като служители на друго дружество – възложител на събарянето на сградите..

Окръжен съд-Кърджали е наложил наказание на Х.Х. от 2 г. и 6 м. лишаване от свобода с изпитателен срок от 3 г.,  И.К. е осъден на 1 г. и 6 м. лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок и Б.К. – на една година лишаване от свобода с изпитателен срок от 3 г.

Окръжен съд – Кърджали е осъдил тримата подсъдими да заплатят солидарно на гражданските ищци по делото суми, представляващи причинени неимуществени вреди в резултат на престъплението, както и направените разноски по досъдебното и съдебното производство.

Присъдата не е окончателна и подлежи на обжалване и/или протестиране пред Апелативен съд-Пловдив.