22 Юни 2022 г.

Прокурори и следователи участваха в семинар за използване на данни при разследване на сложни дела за финансови измами и корупция

Сподели

Прокурори и следователи от Върховна касационна прокуратура, Специализирана прокуратура, Софийска градска прокуратура (СГП), Следствения отдел на СГП и Националната следствена служба, както и разследващи полицаи, участваха в семинар за използването на данни при разследване на сложни дела за финансови измами и корупция, организиран от Департамента по правосъдие на САЩ. Форумът се провежда в продължение на установеното традиционно сътрудничество между Прокуратурата на Република България и Департамента по правосъдие на САЩ.

Лектори на семинара са опитни федерални прокурори.

Целта на форума е участниците да обменят опит в уменията за анализ - къде да търсят и как да използват данни, така че да бъдат улеснени правоприлагащите органи да образуват и водят дела с фактическа и правна сложност по случаи, които иначе биха могли да останат неразкрити или недоказани.

Представители на Департамента по правосъдието на САЩ, занимаващи се с разследване на измами, споделиха как използват анализа на данни, за да идентифицират и изградят успешни разследвания. Представени бяха и казуси, свързани с най-добрите опит и практики, както във фазата на разследване, така и в съдебната фаза, при измами и дела за корупция.