ПРЕССЪОБЩЕНИЕ НА СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА

18 Март 2022 г.

Във връзка с извършените действия по разследване от Главна дирекция „Национална полиция“ на 17.03.2022 г. спрямо политически лица Софийска градска прокуратура уведомява следното:

Припомняме, че след 10:00 часа днес в Софийска градска прокуратура постъпи по факс уведомление от разследващ полицай от Главна дирекция „Национална полиция“. В уведомлението е посочено, че на 17.03.2022 г. е образувано досъдебно производство по реда на чл. 212, ал. 2 от НПК – с първо действие по разследването разпит на свидетел и последвали претърсвания и изземвания. Досъдебното производство е образувано за престъпление по чл. 213а, ал. 3, т. 2 и т. 5 вр. ал. 1 от НК, а именно за това, че в периода от 2014 г. до декември 2019 г., в гр.София, с цел да принуди другиго да се разпореди с вещ или със свое право, или да поеме имуществено задължение, го заплашил с насилие, разгласяване на позорящи обстоятелства, увреждане на имуществото или с друго противозаконно действие с тежки последици за него или за негови ближни, като деянието е извършено от или с участието на длъжностно лице и са причинени значителни имуществени вреди.

С този факс СГП е уведомена и за задържане по реда на ЗМВР (за срок до 24 часа) на лицата Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова.

По-късно през деня са докладвани материали от делото.

 

По-конкретно до момента в СГП са докладвани разпити на шестима свидетели, сред които и министър-председателят г-н Кирил Петков. Неговият разпит е бил първото действие по разследването, с което е образувано досъдебното производство. Господин Петков разказва за публично оповестената среща, проведена на 16.03.2022 г. с г-жа Лаура Кьовеши, в хода на която са разговаряли за казуса, свързан с публичните твърдения на Васил Божков, че е изнудван от Бойко Борисов, Севдалина Арнаудова и Владислав Горанов. Показанията на министър-председателя г-н Кирил Петков възпроизвеждат единствено тези медийно известни твърдения на Васил Божков, без да ги конкретизират или допълват с нови обстоятелства.

Самият Васил Божков не е разпитван в качеството на свидетел по делото.   

Следващите предприети от МВР действия са извършените претърсвания на адреси на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова, за които действия са съставени общо три протокола, които СГП е внесла в съда за одобрение.

Днес са извършени разпити и на други лица, някои от които са свързани с Васил Божков – обвиняем по дело на Специализирана прокуратура, укриващ се в Дубай и посочен в списъка Магнитски.

Разпитани са служител в търговско дружество на Васил Божков, който свидетелства, че Васил Божков се е познавал с Бойко Борисов и Владислав Горанов и е провеждал срещи и с двамата. Свидетелят подчертава, че той лично не е присъствал на нито една от тези срещи. В показанията на посочения свидетел е налице информация, че Васил Божков е разполагал със значителни лични парични средства, но не му е споделял за какво ги е разходвал, нито пък да е бил изнудван.

Разпитан е управител на дружества на Васил Божков, който дава подробни сведения за начина, по който Васил Божков е оперирал с фирмените финанси. Свидетелят изрично заявява, че никога не му е възлагано да посещава държавни институции с цел носене на парични средства, както и че никога не е придружавал г-н Божков при посещенията му в Министерство на финансите и държавната комисия по хазарта.

 Като свидетел е разпитан служител на Министерство на финансите, който дава сведения за срещи между Владислав Горанов и Васил Божков в кабинета на министъра. Свидетелят изрично сочи, че Васил Божков винаги е идвал само с пура в ръцете. Не е носил торби, пликове или друг багаж.

Като свидетел е разпитан бивш народен представител, член на Бюджетната комисия в парламента, който дава сведения относно обсъждането на промени в Закона за хазарта. Този свидетел сочи г-жа Менда Стоянова като свой политически опонент, който не е подкрепил неговите законодателни предложения и изразява лично предположение, че това е в резултат на влияние на Васил Божков, Бойко Борисов и Владислав Горанов.

Разпитан е като свидетел бивш съдружник на Васил Божков, който заявява, че Васил Божков се е срещал многократно с Бойко Борисов и Владислав Горанов, уточнявайки, че той не е присъствал на тези срещи. Свидетелят добавя, че Васил Божков не му е споделял в каква връзка са били срещите и допълва, че Божков често е взимал пликове с пари в себе си преди посещенията. Няма информация обаче какво се е случвало с тези пари.

След внимателен прочит на постъпилите първоначално материали наблюдаващите прокурори са установили, че делото не е докладвано в неговата цялост. Около 2:30 часа в СГП са постъпили допълнителни материали, чиято  относимост към предмета на делото ще бъде предмет на допълнителен анализ, като същите са свързани основно с организацията на работа на НСО и снимков материал, извлечен от медийни публикации.

СГП е изискала и заповедите за задържане на трите лица по ЗМВР, които са постъпили също около 20:30 часа. Видно тези заповеди, трите лица вече са били освободени, като Бойко Борисов е освободен в 19:30 часа, Владислав Горанов – в 18:56 часа, а Севдалина Арнаудова – в 19:25 часа., като в СГП не са докладвани предложение и проект на постановление за привличане на обвиняеми лица. Наблюдаващите прокурори продължават да очакват поетапното постъпване на евентуално наличните други материали.

Въз основа на така описаната доказателствена съвкупност наблюдаващите прокурори са счели, че евентуално повдигане на обвинение би било в нарушение на закона. Предоставените на СГП до момента материали не се съдържат достатъчно доказателства, от които може да се изведе обосновано предположение, че което и да е от трите лица - Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова, е извършило престъпление. Няма пречка в по-нататъшния ход на разследването и при събиране на достатъчно обвинителни доказателства този извод да бъде променен.

Отделно от това СГП счита, че извършените процесуално-следствени действия са опорочени.

Констатира се, че две от трите лица в част от инкриминирания период – 2014 г. – декември 2019 г., имат качеството съответно министър-председател и министър на финансите. Поради това СГП счита, че процесуално-следствените действия са извършени от некомпетентен разследващ орган, което е съществено процесуално нарушение. Още преди започване на неотложните действия по разследването органите на МВР са разполагали с предварителна информация, че се касае за деяние, към което са евентуално съпричастни лица, членове на Министерски съвет. Това е видно от продължителността на проверката, докладната записка, която описва основанията за започване на производството, от диспозитива на образуването, от първото действие по разследването (разпит на свидетел), от лицата срещу които са били насочени претърсване и изземванията (които лица са били и задържани по реда на ЗМВР). Същевременно прокуратурата не е била уведомена, за да бъде потърсено становище и/или указания как да бъдат извършени законосъобразно действията.

Съгласно чл. 194, ал. 1, т. 2 от НПК престъпления, извършени от членове на Министерски съвет, се разследват единствено от следовател. Принципна постановка е, че следователят не встъпва в производството едва при повдигането на обвинение, а от самото му начало. Твърде е спорно от правна страна дали полицейските органи могат въобще да извършват в подобни случаи действия по неотложност (дори и да е налице такава) – при положение, че има дежурен следовател.

Отделно от това СГП счита, че в конкретния случай не е била налице и неотложност, която да позволи разследващ орган да образува досъдебно производство. Според константната практика на съда, както и наказателнопроцесуалната доктрина неотложни са тези случаи, при които следва определени доказателства да бъдат незабавно фиксирани, събрани и запазени, за да не бъдат загубени. В настоящата ситуация полицейските органи са водели проверка в продължение на няколко месеца, при това във връзка с информация, изнесена в медийното пространство от години. Твърди се, че самото деяние, за което е започнато досъдебното производство, е било осъществено преди повече от две години.

Въпреки това, протоколите от извършените претърсвания и изземвания, са внесени от наблюдаващите прокурори за одобрение в Софийски градски съд, която е компетентен да се произнесе относно тяхната законосъобразност.

По делото ще се извършват активни действия, за което българската обществено ще бъде уведомена.