ВКП ще извърши пълна проверка на списък от лица, посочени от журналиста Николай Бареков

16 Февруари 2022 г.

Прокурори от Върховна касационна прокуратура ще извършат проверка по реда на чл. 145 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) относно предоставен на 15.02.2022 г. от журналиста Николай Бареков списък с лица, за които същият прилага сигнали, публикации и журналистически разследвания.

С цел установяване на обективната истина прокуратурата ще изиска от Министерство на вътрешните работи и други компетентни органи на изпълнителната власт цялата налична информация спрямо лицата, обект на публикациите, и евентуално предприетите от органите действия спрямо тях, с цел упражняване правомощията на ПРБ по повдигане на наказателна отговорност при събиране на достатъчно данни за извършено престъпление от лицата, сочени в предоставените материали.

Н. Бареков ще бъде призован за снемане на обяснения.

Във връзка с медийни публикации прокуратурата уточнява, че в постъпилия от журналиста списък с лица не фигурира името на президента на Република България. Наблюдаващите прокурори няма да изискват от МВР и други компетентни органи информация, свързана с държавния глава.

За последващите действия в хода на проверката по реда на чл. 145 от ЗСВ, както и за резултатите от нея, българската общественост ще бъде своевременно информирана.