Прокуратурата ще извърши пълна проверка на списък от лица, посочен от министър-председателя г-н Кирил Петков в проведената работна среща с главния прокурор

7 Февруари 2022 г.

Във връзка с проведената на 04.02.2022 г. работна среща между главния прокурор Иван Гешев и министър-председателя г-н Кирил Петков, в която е участвала и г-жа Лена Бориславова, началник на политическия кабинет на премиера, прокуратурата предоставя допълнителна информация: 

В рамките на разговора главният прокурор акцентира върху нуждата от конструктивен диалог между съдебната и изпълнителната власт и подобряване на взаимодействието между правоприлагащите институции в рамките на техните законови правомощия. Иван Гешев изтъкна, че в интерес на българските граждани е държавните органи, чието правомощие е противодействието срещу престъпността и корупцията, да работят в синхрон и доверие, като това става при стриктно спазване на Конституцията и законите на страната.

По време на срещата министър-председателят е посочил имена и прякори на лица, които според него са в основата на икономическата и криминална престъпност в страната и спрямо които не са предприети необходимите действия за търсене на наказателна отговорност. От своя страна главният прокурор е разяснил, че съгласно Конституцията и законите на страната, разкриването на престъпления е правомощие на изпълнителната власт, в частност на МВР, които при установяване на данни за извършени престъпления следва незабавно да уведомят прокуратурата. Иван Гешев е изразил увереност, че ПРБ стриктно изпълнява и ще продължи да изпълнява законовите си правомощия, независимо от статута на проверяваните лица.

Съгласно разпоредбата на НПК гражданите и длъжностните лица имат задължение, когато узнаят за извършено престъпление от общ характер, незабавно да уведомят орган на досъдебното производство и да предприемат необходимите мерки за запазване на обстановката и данните за престъплението. В тази връзка главният прокурор Иван Гешев е сезирал заместник на главния прокурор при ВКП, отговарящ за отдели „Досъдебен“ и „Специализиран“, относно предоставената от  министър-председателя информация за предприемането на незабавни действия съгласно нормативната уредба в Република България. С оглед изясняване в пълнота на предоставената информация г-н Кирил Петков и г-жа Лена Бориславова ще бъдат  призовани да се явят във ВКП с цел предоставяне на пълен списък с лицата, посочени в хода на работната среща, както и данните, респективно доказателствата, за евентуално извършени от същите лица престъпления или нарушения.

Прокуратурата на Република България ще изпълни задълженията си и ще извърши обективна и всестранна проверка спрямо лицата, посочени от министър-председателя г-н Кирил Петков и г-жа Лена Бориславова.