ВАП сезира две министерства за градушките, нанесли щети на реколтата в пловдивски села

30 Август 2021 г.

В изпълнение на конституционно установените си правомощия и в защита на обществения интерес, Върховна административна прокуратура (ВАП) ангажира Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) чрез Инспектората му да извърши проверка във връзка с падналите в последните денонощия градушки в пловдивски села. В хода й следва да се установи изпълнени ли са изискванията на противоградовата защита в Република България, която по закон е възложена на Изпълнителната агенция "Борба с градушките" към МЗХГ, по време на последните градушки в Пловдивско.

Във ВАП е образувана преписка по информация в медиите, касаеща градушките, засегнали пловдивски села и нанесли щети на реколтата.

На основание чл.145, ал.1, т.1 от Закона за съдебната власт, ВАП пита и служебния министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, към който е Центърът за координиране използването на въздушното пространство (ЦКИВП), имало ли е разрешение или забрана да се изстрелят ракети срещу градоносните облаци (в случай на забрана – по какви причини).  От Министерството на  транспорта, информационните технологии и съобщенията следва да се представи информация за предприетите действия относно изнесените в медиите твърдения,  а също така и за дейностите, касаещи противоградовата защита в конкретния случай.

Резултатите от предприетите действия от двете министерства, както и направените констатации, следва да се изпратят до ВАП в кратък срок.

В случай че по време на проверките се установят данни за нарушения от компетентността на други контролни органи, следва те и ВАП да бъдат уведомени.

Ако бъдат установени данни за престъпление от общ  характер, те трябва да бъдат съобщени на компетентните прокуратури и структури на МВР, за което да се информира и ВАП.