16 Август 2021 г.

Прессъобщение на Софийска районна прокуратура

Сподели

По повод множество запитвания от медии във връзка с видеоклипове с кадри на „полицейско насилие“ и прессъобщение на Софийска районна прокуратура от 15.08.2021 г., допълнително уточняваме следното:

Досъдебното производство е образувано за престъпление по чл.131, ал.1, т.2 във връзка с чл.130, ал.1 от НК. Разследването се провежда от следовател от Следствения отдел на Софийска градска прокуратура.

Към наказателна отговорност са привлечени 4 лица, които към момента на деянието са били служители на Министерство на вътрешните работи. По делото са извършени множество действия по разследването. По реда на  НПК е приобщен запис от охранителна камера, описан в медиите като "под колоните на МС“. Записът е изследван от експерти от СДВР по назначената и изготвена видео – техническа експертиза. Същият, както и експертизата като способ на доказване, са част от доказателствения материал по досъдебното производство и се подчиняват на общите правила на НПК. Такъв е регламентираният от процесуалния закон ред, приложим за стотици дела, наблюдавани от СРП, а и от всички прокуратури в страната.

Винаги когато са налице видео или друг вид записи от значение за разкриване на обективната истина по дадено наказателно производство, същите се приобщават и изследват експертно по предвидения в НПК ред. Органите на досъдебното производство в пределите на своята компетентност са длъжни да вземат всички мерки, за да осигурят разкриването на обективната истина по реда и със средствата на НПК, което е и един от основните принципи на наказателния процес.