14 Юли 2021 г.

Прокурор Любомир Георгиев встъпи официално в длъжност като административен ръководител на Районна прокуратура – Шумен

Сподели

Днес, 14 юли 2021 година, Любомир Георгиев встъпи официално в длъжност Административен ръководител – районен  прокурор на Районна прокуратура – Шумен.

В присъствието на административния ръководител на Окръжната прокуратура Маргарита Георгиева, новоизбраният районен прокурор на Шумен подписа акта за встъпване в длъжност. Той е назначен на позицията след приключване на конкурс за длъжността на основание решение на Прокурорската колегия при ВСС от 23 юни 2021 година.

Прокурор Любомир Георгиев завършва специалност „Право“ в Софийски университет „Свети Климент Охридски“ през 2000 година. Професионалния си път започва в органите на съдебната власт през 2001 г. като младши прокурор в Районна прокуратура - Разград. От 2002 година заема длъжността „прокурор“ в структурата. В периода от 1 юни 2010 г. до 31 декември 2020 г. е неин административен ръководител два мандата.

През 2016 г. прокурор Любомир Георгиев е придобил ранг „Прокурор във ВКП и ВАП“.