24 Юни 2021 г.

Вторият работен форум на главните прокурори на Балканските държави под надслов „Ролята на прокуратурата за утвърждаване на върховенството на закона“ се провежда в гр. София

Сподели

Днес, 24.06.2021 г., в гр. София главният прокурор на Република България Иван Гешев откри Вторият работен форум на главните прокурори на Балканските държави под надслов „Ролята на прокуратурата за утвърждаване на върховенството на закона". В приветствието си Иван Гешев изрази увереност, че „работата на институциите от толкова много държави и партньорството между нас могат да служат като образец за разбирателство и да ни мотивират в ежедневните усилия, които полагаме“ и добави, че „различията в правните системи и традиции в региона не са пречка за общи проекти и изграждане на мостове помежду ни“.
 
Участие във форума в българската столица взимат главният прокурор на Република Турция Бекир Шахин, главният прокурор на Република Северна Македония Любомир Йовески, главният прокурор на Република Албания Олсиан Чела, първият зам.-главен прокурор на Румъния Богдан Лику, Миланко Каянич – заместник-главен прокурор на Босна и Херцеговина и ръководител на Специализиран отдел за военни престъпления, прокурори от Сърбия, Словения, Гърция и Черна гора.

Турският главен прокурор Бекир Шахин поздрави участниците като подчерта, че успехът в борбата с трансграничната организирана престъпност е възможен само при създаване на механизми за сътрудничество между прокурорите, директен контакт и координирани действия.

Представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев напомни, че прокурорите трябва да знаят, че могат да си вършат работата без политически натиск и страх и затова е необходимо да отстояват с категоричност своята независимост в рамките на съдебната власт.

Чрез видеоконферентна връзка приветствие отправи президентът на „Евроджъст“ - Ладислав Хамран, който увери участниците във форума, че сътрудничеството с балканските държави е приоритет за "Евроджъст", защото „това, което ни свързва е необходимостта от постигане на един по-сигурен свят“.
 
Гости на форума са и членове на Висшия съдебен съвет, ръководството на Прокуратурата на Република България, административните ръководители на апелативните прокуратури у нас.
 
Инициативата за създаването на Работния форум на главните прокурори на Балканските държави бе поставена от ръководствата на прокуратурите на България и Турция. Първата среща на ръководителите на прокуратурите от Балканските страни се проведе през м. октомври 2019 г. в гр. Измир, Турция. 

Работният форум има за цел да затвърди доброто сътрудничество между прокурорите от Балканския полуостров по наказателноправни въпроси, превенцията и противодействието на трансграничната организирана престъпност като трафика на наркотични вещества, оръжия и нелегалната миграция. Форумът дава възможност и за обмен на добри практики между държавните обвинения от Балканския регион по засилване ролята на прокуратурата при утвърждаване на върховенството на закона.