8 Юни 2021 г.

Главният прокурор Иван Гешев проведе работна среща със заместниците си и ръководителите на отдели при ВКП относно организацията на работата и осъществяването на контрол за законосъобразност при провеждането на изборите за 46-то Народно събрание

Сподели

Днес, 08.06.2021 г., главният прокурор Иван Гешев проведе работна среща със заместниците си и ръководителите на отдели при Върховна касационна прокуратура (ВКП), в която бяха обсъдени организацията на работа и осъществяването на контрол за законосъобразност от страна на Прокуратурата на Република България при провеждането на изборите за 46-то Народно събрание на 11.07.2021 г.

С оглед необходимостта от гарантиране в максимална степен на политическите права на гражданите и провеждане на изборен процес в съответствие с изискванията на закона, беше взето решение да бъде създадено дежурно звено във ВКП, което да анализира постъпващите в Прокуратура на Република България сигнали, свързани с изборни нарушения.

Ръководството на ПРБ е уверено, че съвместните усилия на институциите съгласно нормативно установените им правомощия, ще допринесат за осигуряването на честни и прозрачни избори и ще подобрят взаимодействието и координацията, каквито са очакванията на българските граждани.