29 Април 2021 г.

Прокурори, следователи и съдебни служители от района на Окръжна прокуратура – Кърджали изразиха мълчаливо несъгласие с предложените промени, застрашаващи конституционния принцип за разделение на властите

Сподели

Днес, 29.04.2021 г., прокурори, следователи и съдебните служители от Окръжна прокуратура-Кърджали и Районна прокуратура-Кърджали подкрепиха становищата на Прокуратура на Република България, Асоциацията на прокурорите в България и Камарата на следователите в България срещу предложените промени в Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс.

Изразено бе опасение, че предложените промени застрашават конституционно установения принцип за разделение на властите и върховенството на закона. 

Магистратите и съдебните служители изразиха своята позиция мълчаливо пред сградата на Прокуратурата в гр. Кърджали.