29 Април 2021 г.

Становище на прокурорите, следователите и съдебните служители от ОП Монтана

Сподели

Прокурорите, следователите и съдебните служители от ОП Монтана сме против политическия натиск върху независимата съдебна власт и принципа за разделение на властите. Това са едни от основните ценности , върху които е изграден ЕС и всяка демократична държава. Опитите чрез спешно „лобистко законодателство“ да бъдат унищожени най- ефективните и ефикасни структури за борба с организираната престъпност, корупцията и престъпленията по глава  Първа от НК, не са в интерес на българските граждани и общество. Категорично протестираме срещу  изваждането на прокуратурата от съдебната власт, което би било в интерес единствено на обвиняеми и подсъдими лица със сериозен финансов ресурс, придобит по престъпен начин, а вероятно и на чужди интереси.