29 Април 2021 г.

Прокурорите, следователите и съдебните служители от зоната на Апелативна прокуратура – Пловдив мълчаливо се обявиха против вмешателството в независимата съдебна власт

Сподели

Днес, 29 април 2021 г., в 11.00 ч., в гр. Пловдив, пред сградата на Прокуратурата на площад  „Съединение“, се събраха мълчаливо прокурори, следователи и съдебни служители от Апелативна прокуратура – Пловдив, Окръжна прокуратура – Пловдив, Районна прокуратура – Пловдив и Териториалните отделения в Карлово, Асеновград и Първомай, както и от Военно-окръжна прокуратура – Пловдив.

В своя позиция те подчертаха, че изразяват мълчаливото си несъгласие със намерението за нарушаване на конституционно установения принцип за разделение на властите и опитите за политическо вмешателство в системата на независимата засега съдебна власт. Те считат, че част от законодателните идеи, целящи фактическото изваждане на прокуратурата от съдебната власт, в никакъв случай няма да доведат до повече независимост. 

Същата позиция подкрепиха и магистратите и съдебните служители от прокуратурите в зоната на Апелативна прокуратура – Пловдив, която включва окръжните и районните прокуратури в Пловдив, Стара Загора, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Смолян.