29 Април 2021 г.

Прокурори и служители от Плевенски съдебен район изразиха позицията си срещу осъществения натиск върху независимата съдебна власт и нарушаването на принципа за разделение на властите

Сподели

Днес, 29.04.2021 година от 11.00 часа, магистрати и служители от района на Плевения съдебен район, включващ – Окръжна прокуратура Плевен, Районна Прокуратура град Плевен – ТО Левски, ТО Червен бряг, ТО Никопол, ТО Кнежа, ОСС към ОП град Плевен, изразиха своето несъгласие с внесените законопроекти в 45-ото Народно събрание за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (ЗСВ) и Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Чрез няколкоминутно мълчаливо присъствие пред сградата на Съдебната палата в град Плевен магистратите и служителите реагираха срещу осъществения натиск върху независимата съдебна власт и нарушаването на  принципа за разделение на властите, като категорично изразяват позицията си, че прокуратурата следва да бъде част от съдебната власт, което гарантира нейната независимост.