29 Април 2021 г.

Над 150 прокурори, следователи и служители от целия Апелативен район – Бургас изразиха мълчаливо недоволството си от срещу опитите да бъде уязвена независимостта на Съдебната власт

Сподели

Над 150 прокурори, следователи и служители от целия Апелативен район – Бургас изразиха мълчаливо недоволството си от срещу опитите да бъде уязвена независимостта на Съдебната власт, в частност прокуратурата. Точно в 11.00 часа те се събраха пред Съдебната палата в град Бургас, за да демонстрират своята загриженост и несъгласие с подготвяните промени в Конституцията, ЗСВ и НПК, които не съответстват на решения на Конституционния съд, на основаните принципи на демократичната правова държава - разделението на властите, както и накърняване на върховенството на закона.   

По този начин магистратите и служителите от Апелативен район – Бургас изразиха и своята съпричастност към колегите си от Специализираното правосъдие, чието закриване е обект на предлагани законодателни изменения, които се правят без никакъв обществен дебат и изискване на становища от институциите, които касаят.

Магистратите и служителите останаха пред Съдебната палата в рамките на 15 минути, след което се завърнаха на работните си места.