29 Април 2021 г.

Прокурори, следователи и съдебни служители от Ловеч изразиха своето недоволство срещу промените в ЗСВ и НК

Сподели

Прокурори, следователи и служители от Ловешкия съдебен район излязоха на мълчалив протест срещу промените в Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс предприети от Народното събрание.

Независимостта е принцип на правовата държава. Израз на този принцип е функционалния имунитет на магистратите, който се явява конституционна гаранция за свободно и независимо изпълнение на задълженията при решаване на дела и преписки. Прокурорите и следователите следва да имат гарантирана възможност да вземат своите решения по вътрешно убеждение, само и единствено въз основа на събрани доказателства в резултат на пълно, обективно и всестранно разследване. Всяка форма на намеса в дейността на магистратите, пряко или косвено води до уронване на върховенството на правото, законността и справедливостта, основополагащи принципи във всяко демократично общество.