7 Април 2021 г.

Окръжна прокуратура-Габрово предаде на съд земеделски производител, съставил неистински документи с цел получаване на средства от европейски фондове

Сподели

Окръжна прокуратура-Габрово внесе обвинителен акт срещу земеделски производител от гр. Габрово, представил неверни сведения към заявления за подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампании 2018 г. и 2019 г., финансирани от Европейски фонд за гарантиране в земеделието, Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и националния бюджет на Република България.

Обвиняемият С.С. бил регистриран като земеделски производител. В периода от 10.07.2017 г. до 05.06.2018 г. той съставил общо 10 неистински частни документи - договори за наем на земеделски земи, находящи се в землището на с. Гарван и с. Поповци, общ. Габрово, в които посочил, че е наемател, като лично изпълнил (имитирал) подписите на наемодателите.

В периода от 05.04.2018 г. до 15.05.2019 г. за кампании 2018 г. и 2019 г. в заявления за подпомагане, в приложените към заявленията таблици и в карти на блокове за земеделско стопанство С.С представил неверни сведения пред Общинска служба „Земеделие“ - Габрово за използваните от него парцели, с което целял да получи парични средства във вид на безвъзмездна помощ.

Деянията са квалифицирани по чл. 248а, ал. 2  вр. с ал. 1, вр. с чл. 26 ал. 1 от НК и чл. 309, ал. 1 във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от Окръжен съд-Габрово.