10 Февруари 2021 г.

Представители на Национална следствена служба и Специализирана прокуратура взеха участие в обучение на тема "Специални техники за разследване" с участието на федерални прокурори от САЩ

Сподели

На 08.02.2021 г. беше проведено обучение на тема "Специални техники за разследване", организирано от Департамента по правосъдие на САЩ.

Обучението беше предназначено за прокурори и следователи от България и Румъния и неговата цел беше повишаване капацитета на участниците при използване на специални техники за разследване като: използване на устройства за проследяване (GPS); системи за подслушване; мрежи от информатори; защитени свидетели; подслушвателни устройства ; други техники, с които се цели предотвратяване на организираната престъпност.

Лектори на обучението бяха федерални прокурори от САЩ.

От българска страна участие взеха магистрати от Националната следствена служба и Специализирана прокуратура. От Националната следствена служба участници бяха следователите от  група „Компютърни престъпления и събиране на електронни доказателства“ – Ивайло Ангелов, Светослав Василев, Елена Динева, Мария Павлова, Албена Гонкова и Чавдар Ангелов. От Специализирана прокуратура участие взеха Валентина Маджарова, Нели Тодорова, Ангел Кънев, Данаил Шостак, Галя Николова – Щрасер и Калоян Киров.

По време на обучението бяха подчертани ползите от междуведомственото сътрудничество и работата в екип.

Модератор на обучението беше г-жа Джесика Ким - постоянен юридически съветник към Посолството на САЩ за България и Румъния.