21 Декември 2020 г.

Даниела Ангелова, и.ф. административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура: „Обърнахме“ 12 оправдателни присъди в осъдителни

Сподели

21.12.2020 г., Агенция БЛИЦ

Даниела Ангелова, която е зам.-председател на Асоциацията на прокурорите в България, пое през март временно Апелативната специализирана прокуратура. Това реши Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) по предложение на главния прокурор Иван Гешев. БЛИЦ потърси мнението на прокурор Ангелова по най-актуалните теми в съдебната власт през 2020 г. Ето как висшият магистрат отговори на въпросите на управителя на медията Ивайло Крачунов:

-Г-жо Ангелова, каква бе 2020 г. за Вас като и.ф. ръководител на Апелативна специализирана прокуратура (АСП)?

- Напрегната. В създалата се необичайна епидемична обстановка се наложи да организираме работата така, че да запазим здравето на прокурорите и служителите, без да се нарушава процеса по подготовка и явяване на магистратите по дела в Апелативния специализиран наказателен съд. Нямаше как да спре и деловодната и административната дейност на прокуратурата. Наложи се да изготвим и въведем стриктни противоепидемични правила. Извънредната обстановка не попречи, но усложни работата ни.

Предвид свършеното от нас през годината, мога да определя 2020-а като успешна и ползотворна, макар да не приключихме всичко набелязано. Както знаете, много от делата в Апелативния специализиран наказателен съд бяха отлагани, в т.ч. по няколко пъти, заради заболели или карантинирани подсъдими, защитници, експерти.

- Сред прокурорите и служителите в АСП има ли засегнати от COVID-19?

- За радост до момента успяхме да се изплъзнем на вируса. Най-вече заради отговорността на прокурорите и служителите и стриктното спазване на противоепидемичните мерки – маски и в кабинетите, дезинфекция по 3 пъти на ден, по един или двама човека в кабинет, мерене на температура, спазване на дистанция.

С удовлетворение искам да кажа, че прокурорите и служителите в АСП бяха сред първите, които се включиха в благотворителните кампании за преодоляване на последиците от COVID-19 – за купуване на предпазни средства за медиците от „Пирогов“ и други болници, за апарати за извличане на кръвна плазма, за даряване на кръв. На 10 декември т.г. първите два апарата за плазма бяха дарени на болнични заведения в София и кампанията продължава.

- Имате ли дела през годината, в които като въззивна инстанция постигнахте по-високи наказания по присъди на апелативния спецсъд?

- Най-точна оценка за резултатите от прокурорската дейност са влезлите в сила осъдителни присъди. Спецификата на въззивната прокуратура е да доразвива обвинителната теза, да отстоява наложено наказание от първата съдебна инстанция или да „обърне“ евентуална оправдателна присъда в осъдителна. През последната година и половина по 12 дела решенията на Апелативния специализиран наказателен съд бяха именно такива – оправдани от Специализирания наказателен съд бяха признати за виновни и им бяха наложени предвидените в закона наказания.

До момента 24 са потвърдените от въззивния съд осъдителни присъди, постановени на първа инстанция.

Тази кратка статистика е достатъчна, за да се добие представа за работата на АСП. В същото време е голям и броят на изменените на втора инстанция определени на обвиняеми мерки за неотклонение от по-леки в по-тежки.

Принос за това има и наложеното отпреди години взаимодействие с колегите от Специализираната прокуратура. При нас се разследват най-тежките престъпления, за които е предвидена и най-тежката мярка за неотклонение. Почти няма дело, по което определените от първоинстанционния съд мерки да не са обжалвани или  протестирани.

- Работите в екип с колегите от Специализираната прокуратура и по делата, взети на специален надзор. Много ли са на брой?

- Всички дела, които се вземат на специален надзор от въззивната прокуратура или от Върховната касационна прокуратура са с  фактическа и правна сложност.

Имат значение за формирането на съдебната практика и фокусират голям обществен интерес. По тях се работи в екип. Наше задължение е да оказваме навременно методическа помощ на прокурорите от Специализираната прокуратура.

Това е полезно и за бързината на  съдопроизводството като цяло. Когато едно дело приключи със съдебно решение и бъде внесено във въззивната инстанция, надзорният прокурор  познава събраните доказателства и не е необходима продължителна подготовка за явяването му пред съда.

-Кои са най-запомнящите се приключени успешно дела от АСП?

- За мен всичките. Може би най-запомнящи са онези, по които наложените наказания бяха потвърдени от Върховния касационен съд. Това е и най-точната оценка за работата на специализираните прокуратури.

Няма да е честно, ако не спомена,  че всяко приключено в съда дело е резултат от работата и на много други хора – следователи, разследващи полицаи, служители на други разследващи и контролни органи.

Сред потвърдените от ВКС и влезли в сила осъдителни присъди е достатъчно да посоча делото срещу т.нар. Пернишки килъри (приключило с наказания от по 7 години и 5 години лишаване от свобода), делото “Кирил Рашков“, едно от делата на Йосиф Йосифов (Костинбродския, б.р.), делото с подсъдим Емил Милев и др.

На първа инстанция Милев бе оправдан,  втората го осъди на 17 г. лишаване от свобода, тази присъда бе потвърдена от ВКС и влезе в сила.

Приоритет в работата бяха и ще продължат да бъдат делата за корупционни престъпления – едни от най-трудно доказуемите, с десетки томове документи, гласни и веществени доказателства.

-Какво е мнението Ви за създаване на фигурата „прокурор, разследващ главния прокурор“?

- На този въпрос отговори с Решение Конституционният съд. Според него всеки прокурор е компетентен да проведе разследване срещу главния прокурор, стига да има достатъчно доказателства за извършено от него престъпление. Съгласно чл. 6 от Конституцията на Република България, всички граждани са равни пред закона и главният прокурор не се ползва с привилегии, по-различни от другите граждани, и може да бъде разследван по общия ред.

- Ако Народното събрание гласува и на второ четене въвеждането на   фигурата на специален прокурор?

- Ако законът бъде приет окончателно и влезе в сила, ще бъде спазван.

- От няколко месеца съвместявате служебните с обществени ангажименти като представител в Съвета за партньорство на Асоциацията на прокурорите в България и съпредседател на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет (ВСС). Ще кажете ли нещо повече за това?

- Избирането ми за съпредседател на Съвета за партньорство към ВСС е чест и отговорност. Оценявам гласуваното ми доверие. В Съвета участват представители на  ВСС от съдийската и прокурорската колегии, членове на съсловни организации на съдии, прокурори, следователи, на магистратите, нечленуващи в организации.  На заседанията на Съвета се обсъждат и решават въпроси и проблеми, поставени от самите магистрати. Например за конкурсите за назначаване, повишаване и преместване на магистрати, за формиране на заплати и пенсии, избор в органите на съдебната власт и пр. Този колективен орган е създаден в помощ на практикуващите колеги, като поставя за решаване пред ВСС съществуващи проблеми.

За цялата магистратска общност е ясно, че са наложителни спешни промени в НПК за намаляване излишния формализъм в наказателния процес,  който спъва бързото правораздаване. Имам предвид, например, писането на обвинителни актове от хиляди страници. Този недостатък от години отчитат и европейските институции, той е пагубен особено за делата от компетентност на специализираните прокуратури с много обвиняеми, свидетели, експертизи.

- Какви ще бъдат основните акценти в дейността на АСП през 2021 г.?

За мен най-важният е повишаване на доверието на хората в българската прокуратура и в съдебната власт като цяло. А това се постига с работа, не с думи. От дефицит на доверие страдат всички държавни институции, очерняни и оплитани в паяжината на користни политически цели. Десетилетия наред прокуратурата целенасочено бе атакувана и демонизирана. Колегите не заслужават подобно отношение, най-малкото заради всеотдайната си, често денонощна работа.

Водещи за нас остават утвърждаването на върховенството на закона и защитата на обществения интерес - особено по дела, свързани с корупционни практики, ощетяване на държавния бюджет, посегателства над граждани  чрез телефонни и имотни измами, рекет, наркоразпространение. В тази посока ще продължим и ще надградим екипната работа с колегите от Специализираната прокуратура.

Ще използвам случая да пожелая занапред на всички прокурори, съдии, следователи и съдебни служители здраве, оптимизъм и удовлетворение.