29 Юли 2020 г.

Интервю с прокурор Теодора Тодорова от Софийска районна прокуратура

Сподели

Интервю за Бюлетина на Международна асоциация на прокурорите

Юли 2020

 

 

 


Бихте ли ни казали защо искахте да станете прокурор и каква е Вашата роля към настоящия момент?

Няма да ви излъжа, ако кажа, че буквално цял живот съм знаела какво искам да работя. Като дете на следовател целият ми живот от ранна детска възраст до ден днешен е свързан с наказателното право. Никога няма да забравя – това е един от най-ранните ми детски спомени -  как една нощ телефонът вкъщи звънна и моят баща бързо започна да се облича, за да излиза навън. Аз бях много учудена какво ще прави и когато го попитах къде отива, той ми каза: „Отивам да хвана едни лоши хора, които вършат нередни неща“. В онзи миг за мен той изглеждаше като супергерой. Впоследствие започнах да се интересувам от всичко, свързано с наказателното право – какво е престъпление, какво е наказание, как е структурирана съдебната власт в България. Още в гимназията знаех, че ще уча „Право“, а в края на първата година в университета вече подробно бях проучила каква точно е процедурата, за да станеш магистрат (в Република България прокурорите са част от съдебната власт) и имах подробно начертан план за 5 години напред. В този смисъл изборът ми беше сериозно обмислен, планиран и не беше изненада за никого.

През 2016 г. спечелих конкурс за младши прокурор, като започнах работа в районната прокуратура в едно малко слънчево градче – гр. Сандански, където почти всички се познават, животът е спокоен, хората не се страхуват да пускат децата си да играят навън, а колегите в РП-Сандански приеха мен като детето в колектива и с много внимание и грижа ми предадоха знанията и опита си.

Към днешна дата съм прокурор в най-голямата прокуратура в страната – Софийска районна прокуратура, като преимуществено наблюдавам дела, свързани с така наречените икономически престъпения (измами, длъжностни присвоявания и др.). Извън пряко свързаните с прокурорската ми работа ангажименти участвам в различни инициативи, свързани с преподаване на наказателно право в начални училища, гимназии и университети в страната.

Разкажете за инициативата за обучаване на деца в материята на наказателно право, в която участвате. Това училищна програма ли е и как всъщност започна всичко?

Горда съм, че в нашата малка държава инициативите в насока обучения, свързани с правото, както на малки деца, така и на ученици в гимназията, са много и вече се утвърждават като традиция. Инициативите са няколко, като различните институции се включват изключително дейно. В рамките на съдебната власт по инициатива на Висшия съдебен съвет се осъществява образователна програма, която е насочена към правната грамотност и култура сред учениците, както и към повишаване доверието в съдебната власт. За тази цел е подписано споразумение с Министерството на образованието и науката, като програмата е насочена към ученици в гимназиален етап на обучение (10-12 клас), т.е. на възраст между 16 и 18 години. На място в различните училища гостуват съдии, прокурори, следователи и съдебни служители, като участието на всички нас е абсолютно доброволно и безвъзмездно. Отделно от това по места се осъществява още една много хубава инициатива – така нареченият „Ден на отворените врати“, когато прокуратурите и съдилищата отварят вратите си за гражданите. Както споменах, преди 2 години работех в РП-Сандански, като колегите от съда и прокуратурата бяха много активни в насока работа с деца. Така през лятото на 2018 г. направихме симулиран процес с деца, които бяха дошли на зелено училище в града, като ги облякохме с тоги и те на практика бяха съдии, прокурори и адвокати. За всички беше изключително вълнуващо.

Друга изключително смислена инициатива, в която имах удоволствието да участвам, е организирана от Министерството на вътрешните работи и се казва „Детско полицейско управление“ – там насочеността е към по-малки дечица, съответно представянето на правната материя е доста специфично, доколкото буквално се налага освен лектори да бъдем и преводачи, да обясним например каква точно работа върши прокурорът, но по такъв начин, че да е разбираемо за 10-годиншно дете. Преди няколко месеца например бях лектор в 2 училища в столицата, като гостувах на деца от 4 клас. В единия случай в началото на учебното занятие децата почти нямаха представа какво означава думата прокурор, а в края на часа няколко дечица казаха, че като пораснат, искат да станат прокурори.

Според Вас какви са плюсовете от тази инициатива за децата и за обществото като цяло?

Плюсовете са много, но най-важният според мен е възможността да спомогнем за изграждането на знания и ценностна система в младите хора. Аз имах късмета да израсна в семейство, в което изключително много се държи на образованието, и бих била истински щастлива, ако мога да предам поне на малка част от децата в България знанията си. Защото в крайна сметка децата са бъдещето. Но за да направим това бъдеще добро, е изключително важно още от ранна детска възраст да възпитаваме у децата както общочовешки ценности, така и да ги научим да уважават и да спазват правните норми – за да можем по този начин да отгледаме и възпитаме отговорни и мъдри млади хора. Именно затова преподаването не е просто академична дейност. Преподаването е мисия. На всички нас.

Имайки предвид Вашето участие в обучителните програми за деца, какъв съвет бихте дали на младите прокурори?

Бих посъветвала младите колеги да се включват по-активно в тези инициативи не само защото ние като действащи прокурори, съдии и следователи можем да спомогнем за правната култура на младите хора, за превенция на детската престъпност и за информираност на обществото като цяло,  но и защото ние можем да научим много от децата. И не бива да го забравяме.

 

Международната асоциация на прокурорите е създадена през юни 1995 г. във Виена. Тя е неправителствена и неполитическа професионална организация, която обединява на доброволен принцип прокуратури, прокурорски организации и индивидуални членове – прокурори от целия свят. Седалището на генералния секретариат е в Хага. Прокуратурата на Република България е член на асоциацията от март 2018 г.

 

Интервюто на английски език може да видите на:

https://prb.bg/en/news/44949-interview-with-prosecutor-teodora-todorova-on-the-bulgarian-prosecution-service%E2%80%99