26 Август 2016 г.

Нов прокурор встъпи в длъжност в Районна прокуратура-Стара Загора

Сподели

В Районна прокуратура-Стара Загора положи клетва и встъпи в изпълнение на служебните си задължения прокурор Кристина Куртева.

В Районна прокуратура-Стара Загора положи клетва и встъпи в изпълнение на служебните си задължения прокурор Кристина Куртева. Прокурор Куртева е завършила “Право” в Софийския университет „Св.Климент Охридски“ през 2010 г. с отличен успех. До момента на встъпването си в състава на Районна прокуратура-Стара Загора тя е работила като юрисконсулт в Министерство на земеделието и храните. През 2016 г. Кристина Куртева е спечелила конкурс за първоначално назначаване в Районна прокуратура, обявен с Решение на Висшия съдебен съвет. Колегите й от Районна прокуратура-Стара Загора й пожелаха успешна и пълноценна професионална реализация.