По искане на Софийска районна прокуратура мъжът, заканил се с убийство на жена и я залял с бензин, остава в ареста

Научи повече

Районна прокуратура-Сливен протестира определението, с което бе наложена мярка за неотклонение „парична гаранция“ на Й.С., обвинен в причиняване на лека телесна повреда при условията на домашно насилие

Научи повече

Окръжна прокуратура – Стара Загора наблюдава досъдебно производство за отвличане на мъж от служители на фирма за бързи кредити и за грабеж

Научи повече

Софийска районна прокуратура обвини и задържа мъж, заканил се с убийство на жена и я залял с бензин

Научи повече

Новини

И. Ф. Главен Прокурор

БОРИСЛАВ САРАФОВ

 

Борислав Боби Сарафов завършва висше юридическо образование във ВИ на МВР през 1994 г. Юридическият си стаж започва през 1996 г. в Софийска окръжна следствена служба. През 2001 г. става заместник районен прокурор в РП-Сливница, а по-късно същата година - прокурор в Софийска окръжна прокуратура.

 

От 2006 г. е прокурор във Върховна административна прокуратура, а през 2007 г. - във Върховна касационна прокуратура.

 

Оглавява Апелативната специализирана прокуратура от 30.06.2011 г. до средата на януари 2013 г., когато е избран за заместник на главния прокурор на Република България.

 

От 18.12.2017 г. е и директор на Националната следствена служба, като е преизбран за втори мандат през ноември 2022 г.

 

На 16.06.2023 г. е избран от Прокурорската колегия на ВСС за и.ф. Главен прокурор на Република България.

Научи повече
Функции на прокуратурата

Съгласно Конституцията на Република България, Прокуратурата на Република България следи за спазване на законността (чл. 127 КРБ), като ръководи разследването и упражнява надзор за законосъобразното му провеждане; може да извършва разследване; привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления, и поддържа обвинението по дела от общ характер; упражнява надзор при изпълнение на наказателните и други принудителни мерки; предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове; в предвидените със закон случаи участва в граждански и административни дела.

Научи повече
Информационен център

В Информационния център на Прокуратурата можете да подадете сигнал, жалба или молба, да направите справка за движението на преписки и досъдебни производства във всички прокуратури (но само по които сте страна и срещу представяне на документ за самоличност или пълномощно), да получите информация за прокуратурата и нейната работа, да получите образци на най-често подаваните молби и жалби. В Информационния център не можете да получите правна консултация!

Научи повече
Въпроси и отговори

В раздел "Въпроси и отговори" можете да намерите информация по теми като какви са основните функции на Прокуратурата на Република България, каква е структурата на прокуратурата, в кои случаи следва да се обръщате към нейните органи и как да влезете в контакт с тях. Можете да разберете как да сезирате прокуратурата за извършено престъпление, до коя прокуратура следва да подадете своята жалба или сигнал, задължително ли е да сте пострадали от престъпление, за да подадете жалба или сигнал и много други важни въпроси, свързани с работата на прокуратурата.

Научи повече
Електронен портал

Тук можете да получите достъп до редица електронни услуги на Прокуратурата, сред които най-често използвани са издаване на удостоверение за неприключени наказателни производства, подаване на заявление и получаване на информация по ЗДОИ на граждани, подаване на искане за задължително настаняване и лечение, издаване на удостоверение за изтърпяно наказание.

Научи повече