ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ШКАФОВЕ И СТЕЛАЖИ“