2022

Районна прокуратура - Варна

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
АН-95 20.04.2022 Антония Лазарова прокурорски помощник Декларация
АН-96 06.06.2022 Виктория Георгиева съдебен деловодител Декларация

Районна прокуратура - Варна

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
АН-97 10.06.2022 Розалина Ганева съдебен секретар Декларация Декларация Розалина Ганева - встъпителна.pdf
318 22.03.2022 Пенка Манолова съдебен секретар Декларация
319 28.04.2022 Антония Лазарова прокурорски помощник Декларация
620 30.05.2022 Юлия Владимирова съдебен секретар Декларация
621 31.05.2022 Русанка Георгиева съдебен деловодител Декларация