Прием на граждани

Прием на граждани

Във връзка с продължаващата извънредна епидемиологична обстановка в страната, заради COVID-19, Районна прокуратура – Варна уведомява, че:

Приемът на граждани от районния прокурор и заместник-районните прокурори на РП - Варна се отменя, съгласно разпореждане на Главния прокурор на РБ.

Гражданите имат възможност, съгласно установения пропускателен режим в сградата да депозират жалби и сигнали в регистратурата на РП – Варна (стая 104), първи етаж всеки работен ден от 09.00 часа до 12.00 часа и от 14.00 часа до 17.00 часа.