Прием на граждани

Прием на граждани от административния ръководител и заместниците на административния ръководител:

  • всяка втора и четвърта сряда от месеца от 10:00 часа до 12:00 часа в работните кабинети на приемащия, в сградата на Съдебната палата на бул. „Вл. Варненчик“ № 57

Заявка за прием при административния секретар на тел: 052/ 503477, e-mail: [email protected], вътрешен: 321.

График за прием на граждани в РП - Варна за периода януари - юни 2022 г.

График за прием на граждани в РП - Варна за месеци: юли 2022 - декември 2022 г.

Гражданите имат възможност, съгласно установения пропускателен режим в сградата да депозират жалби и сигнали в регистратурата на РП – Варна (стая 104), първи етаж всеки работен ден от 09.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 17.00 часа.