Кариери

Сподели

15 Октомври 2021 г.
Подбор за длъжност „шофьор-призовкар” и „чистач”

Районна прокуратура-Варна набира кандидати за заемане на 1 (една) свободна щатна бройка за длъжността „шофьор-призовкар” и 1 (една) свободна щатна бройка за длъжността „чистач” в Районна прокуратура – Варна,  по реда на чл.70, ал. 1 и 2  от КТ – със срок за изпитване до 6 месеца

 

>>> 03.11.2021 допуснати и недопуснати кандидати до интервю

>>>10.11.2021 Резултат от подбора за длъжността „шофьор-призовкар”

>>> 10.11.2021 Резултат от подбора за длъжността "чистач"