Информация за граждани

Важно!

С решение на Министерски съвет № 673/25.09.2020 г. за удължаване на срока на обявената с решение №325/14.05.2020 г. на Министерски съвет извънредна епидемична обстановка и заповед № РД-01-609/21.10.2020 г. на министъра на здравеопазването и Заповед № РД-04-1153/23.10.2020 г. на административен ръководител – районен прокурор на РП-Варна,

Приемното време с граждани в служба „Регистратура с граждани“ в канцелария 104 е
       -         сутрин от 09.00 часа до 12.00 часа
       -         след обяд - от 14:00 часа до 17:00 часа
                                     

                                                                                                    Ръководството на РП-Варна

      

Предвид създадената в страната епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на корона вирусна инфекция (COVID-19), със заповед № РД-04-84/09.03.2020 г. на главния прокурор на РБ се преустановява приемът на граждани в приемните дни на административния ръководител на РП-Варна, до последващо нареждане.

 

e-mail: [email protected]