Контакти

Отдел връзки с обществеността

Говорител на Районна прокуратура Варна: прокурор Станислава Бакалова 9000 Варна, бул. "Вл. Варненчик" №57 e-mail: [email protected]

Изпрати сигнал

Липсата на коректни имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.