2018

Районна прокуратура - Варна

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
АН-38 26.06.2018 Димитър Димитров шофьор-призовкар Декларация
АН-49 28.06.2018 Красимира Порова главен счетоводител Декларация
АН-47 28.06.2018 Красимира Стоянова съдебен деловодител Декларация
АН-46 28.06.2018 Катя Тодорова съдебен деловодител Декларация
АН-45 27.06.2018 Живко Лазаров домакин Декларация
АН-44 27.06.2018 Здравка Ханджиева съдебен деловодител Декларация
ан-41 26.06.2018 Светла Михова административен секретар Декларация
АН-40 26.06.2018 Пенка Вътева гл. спец. счетоводител Декларация
АН-39 26.06.2018 Галина Табакова ст. спец. счетоводител Декларация
АН-50 29.06.2018 Наталия Петрова-Дучева съдебен секретар Декларация
АН-37 26.06.2018 Красимир Чакалов шофьор-призовкар Декларация
АН-34 26.06.2018 Стоянка Иванова съдебен деловодител Декларация
АН-33 26.06.2018 Невена Йовева съдебен деловодител Декларация
АН-32 26.06.2018 Марияна Йорданова съдебен деловодител Декларация
АН-31 26.06.2018 Марияна Янишева и.д. зав. служба "РД" Декларация
АН-30 26.06.2018 Венелина Николова съдебен секретар Декларация
АН-29 26.06.2018 Виолета Стоянова съдебен секретар Декларация
АН-28 26.06.2018 Русанка Георгиева съдебен деловодител Декларация
АН-60 05.07.2018 Галина Сиракова съдебен администратор Декларация
АН-71 01.10.2018 Катя Колева съдебен деловодител Декларация
АН-70 16.07.2018 Марияна Иванова зав. служба "РД" Декларация
АН-68 16.07.2018 Станка Станева съдебен деловодител Декларация
АН-67 12.07.2018 Тодорка Петранова съдебен деловодител Декларация
АН-66 11.07.2018 Мирослава Василева съдебен деловодител Декларация
АН-64 09.07.2018 Димитричка Пенчева чистач Декларация
АН-63 09.07.2018 Димитричка Станчева съдебен деловодител Декларация
АН-61 09.07.2018 Василка Христова съдебен деловодител Декларация
АН-27 26.06.2018 Елисавета Добрева съдебен секретар Декларация
АН-59 03.07.2018 Марина Константинова гл. спец. адм. дейност Декларация
АН-58 03.07.2018 Нона Дачева съдебен деловодител Декларация
АН-57 03.07.2018 Лидия Коева съдебен деловодител Декларация
АН-56 03.07.2018 Красимира Николова съдебен деловодител Декларация
АН-55 03.07.2018 Ана Златева съдебен деловодител Декларация
АН-53 29.06.2018 Маргаритка Борисова съдебен деловодител Декларация
АН-52 29.06.2018 Елена Митева съдебен деловодител Декларация
АН-51 29.06.2018 Адриана Андреева съдебен деловодител Декларация
АН-22 26.06.2018 Юлия Владимирова съдебен секретар Декларация
АН-7 25.06.2018 Тома Големинов системен администратор Декларация
АН-5 25.06.2018 Мария Ламбова съдебен деловодител Декларация
АН-3 25.06.2018 Веселинка Цекова съдебен деловодител Декларация
АН-2 25.06.2018 Валентина Бояджиева съдебен деловодител Декларация
АН-1 25.06.2018 Албена Тодорова съдебен деловодител Декларация
АН-43 26.06.2018 Даниела Василева призовкар Декларация
АН-54 02.07.2018 Станка Цонева призовкар Декларация
АН-62 09.07.2018 Величка Янкова съдебен архивар Декларация
АН-8 25.06.2018 Цветелина Андонова системен администратор Декларация
АН-36 26.06.2018 Димитричка Николова призовкар Декларация
АН-42 26.06.2018 Пенка Хорозова призовкар Декларация
АН-48 28.06.2018 Стефка Маркова съдебен секретар Декларация
АН-6 25.06.2018 Теодора Такева съдебен статистик Декларация
АН-4 25.06.2018 Вероника Драгозова съдебен деловодител Декларация
АН-35 26.06.2018 Антон Христов призовкар Декларация
АН-65 11.07.2018 Соня Симеонова съдебен секретар Декларация
АН-24 26.06.2018 Кръстинка Янкушева съдебен секретар Декларация
АН-16 26.06.2018 Венета Георгиева съдебен секретар Декларация
АН-26 26.06.2018 Таня Цонева съдебен секретар Декларация
АН-25 26.06.2018 Галина Личева съдебен секретар Декларация
АН-23 26.06.2018 Мариана Димитрова съдебен секретар Декларация
АН-21 26.06.2018 Янка Василева съдебен секретар Декларация
АН-20 26.06.2018 Анна Иванова съдебен деловодител Декларация
АН-19 26.06.2018 Борислава Бъчварова съдебен деловодител Декларация
АН-18 26.06.2018 Гергана Балашова-Кишева съдебен деловодител Декларация
АН-17 26.06.2018 Галина Янакиева съдебен деловодител Декларация
АН-69 16.07.2018 Илияна Богословова съдебен деловодител Декларация
АН-15 26.06.2018 Красимира Парушева съдебен деловодител Декларация
АН-14 26.06.2018 Юрий Караиванов съдебен деловодител Декларация
АН-13 26.06.2018 Йовка Василева съдебен деловодител Декларация
АН-12 26.06.2018 Илина Митева зав. служба "Архив" Декларация
АН-11 26.06.2018 Елза Христова съдебен деловодител Декларация
АН-10 26.06.2018 Даниела Нанкова съдебен деловодител Декларация
АН-9 26.06.2018 Жана Великова съдебен деловодител Декларация