2023

Районна прокуратура - Варна

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
АН-105 10.03.2023 Елка Василева съдебен деловодител Декларация
АН-107 07.07.2023 Селен Фикретова съдебен секретар Декларация
АН-106 30.06.2023 Диана Томчовска съдебен деловодител Декларация

Районна прокуратура - Варна

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
403 20.01.2023 Галина Сиракова съдебен администратор Декларация
404 24.01.2023 Мариана Николова Съдебен администратор Декларация
405 20.03.2023 Елза Христова съдебен деловодител Декларация
414 30.03.2023 Елка Василева съдебен деловодител Декларация
486 30.05.2023 Русанка Георгиева съдебен деловодител Декларация
487 20.06.2023 Галина Янакиева съдебен деловодител Декларация
488 04.07.2023 Веселинка Цекова съдебен деловодител Декларация.pdf
489 06.07.2023 Диана Томчовска съдебен деловодител Декларация
490 25.07.2023 Катя Колева съдебен деловодител Декларация
491 28.07.2023 Селен Фикретова съдебен секретар Декларация.pdf
492 28.07.2023 Диана Калчева съдебен секретар Декларация