Стаж в РП - Варна

Информация за провеждане на стажове в РП - Варна

 

 Предвид продължаващата епидемична обстановка в страната информираме:

  1. Стажант-юристите, разпределени за провеждане на стаж по Наредба № 1 от 1.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност, че определянето на прокурор - наставник от РП-Варна ще се извършва всеки четвъртък от 10:00 ч. до 12:00 ч.
  2. Студентите по специалност „Право", които ще провеждат практика по Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право" и професионална квалификация „юрист" в РП - Варна, могат да посещават прокуратурата за започване на практиката в следните дни и часове:
    - сряда от 14:00 ч. до 16:00 ч.
    - четвъртък от 10:00ч. до 12:00ч.

За контакт: административен секретар на РП-Варна  052/503477