Достъп до информация

Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация и за повторно използване на информация в Районна прокуратура - Варна

Изтегли процедура / 603.7 KB

Заявление за достъп до обществена информация може да попълните по образец в Районна прокуратура - гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик“ № 57, стая 104,  I-ви етаж.

Регистратурата работи с граждани всеки работен ден от 09.00 часа до 12.00 часа и от 14.00 часа до 17.00 часа.

Тел. регистратура: 052/612-183.

Заявление може да изпратите на адреса или на email: [email protected] на  РП-Варна.

В електронното си съобщение до Районна прокуратура-Варна трябва да включите достатъчно данни, които да Ви индивидуализират:

  • трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
  • описание на исканата информация;
  • посочване на предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
  • адрес за кореспонденция със заявителя;
  • /подпис на лицето или неговия представляващ/.

Липсата на тези данни може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.

 

Дължими разходи и начини за заплащането им при предоставяне на достъп до обществена информация  

Банкова сметка на:  

Районна прокуратура – гр. Варна

БАНКА ДСК  ЕАД

IBAN: BG91STSA 93003147126301

BIC: STSABGSF

Приложения:

Заявление за достъп до обществена информация / 20.9 KB

Дължими разходи и начини за заплащането им. / 20.6 KB

Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация / 20.8 KB

Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация / 20.0 KB