2021

Районна прокуратура - Варна

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
225/04.02.2021 04.02.2021 Пенка Хорозова призовкар Декларация
226/04.02.2021 13.04.2021 Станислав Александров призовкар Декларация