2021

Районна прокуратура - Варна

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
225/04.02.2021 04.02.2021 Пенка Хорозова призовкар Декларация
226/04.02.2021 13.04.2021 Станислав Александров призовкар Декларация
300/31.05.2021 16.07.2021 Юлия Владимирова съдебен секретар Декларация
301/11.06.2021 16.07.2021 Димитричка Николова призовкар Декларация
302/06.07.2021 09.07.2021 Дияна Стефанова съдебен секретар Декларация
303/28.07.2021 28.07.2021 Христо Христов призовкар Декларация
304/03.08.2021 02.09.2021 Пенка Манолова съдебен секретар Декларация
305/20.09.2021 23.09.2021 Пенка Манолова съдебен секретар Декларация
306/20.09.2021 23.09.2021 Величка Янкова съдебен архивар Декларация
308/19.10.2021 22.10.2021 Станка Цонева призовкар Декларация