2021

Районна прокуратура - Варна

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
АН-88/04.10.2021 04.10.2021 Незает Исаева съдебен секретар Декларация
АН-89/21.10.2021 21.10.2021 Диана Калчева съдебен секретар Декларация
АН-90/21.10.2021 21.10.2021 Христина Кеворкова призовкар Декларация
АН-92 19.11.2021 Цветан Цонев шофьор-призовкар Декларация
АН-93 19.11.2021 Мирела Тодорова чистач Декларация
АН-94 30.12.2021 Елка Василева чистач призовкар Декларация
АН-91/22.10.2021 22.10.2021 Даниела Василева призовкар Декларация
АН-87/17.09.2021 17.09.2021 Божанка Иванова чистач Декларация

Районна прокуратура - Варна

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
225/04.02.2021 04.02.2021 Пенка Хорозова призовкар Декларация
226/04.02.2021 04.02.2021 Станислав Александров призовкар Декларация
300/31.05.2021 31.05.2021 Юлия Владимирова съдебен секретар Декларация
301/11.06.2021 11.06.2021 Димитричка Николова призовкар Декларация
302/06.07.2021 06.07.2021 Дияна Стефанова съдебен секретар Декларация
303/22.07.2021 22.07.2021 Христо Христов призовкар Декларация
304/03.08.2021 03.08.2021 Пенка Манолова съдебен секретар Декларация
305/16.09.2021 16.09.2021 Пенка Манолова съдебен секретар Декларация
306/14.09.2021 14.09.2021 Величка Янкова съдебен архивар Декларация
307/07.10.2021 07.10.2021 Стефка Маркова съдебен секретар Декларация
308/19.10.2021 19.10.2021 Станка Цонева призовкар Декларация
309 12.11.2021 Незает Исаева съдебен секретар Декларация
310 16.11.2021 Диана Калчева съдебен секретар Декларация
311 18.11.2021 Христо Христов призовкар Декларация
312 25.11.2021 Христина Кеворкова призовкар Декларация