2020

Районна прокуратура - Варна

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
139/2020 28.01.2020 Мариана Николова Главен счетоводител Декларация
140/2020 28.01.2020 Ивелина Маркова чистач-призовкар Декларация
141/2020 31.01.2020 Анна Димитрова адм. секретар Декларация
143/2020 06.03.2020 Теодора Такева съдебен статистик Декларация
144/2020 09.03.2020 Цветомир Добрев съдебен статистик Декларация
149/2020 11.05.2020 Мария Апостолова съдебен деловодител Декларация
218/2020 27.10.2020 Стеляна Апостолова съдебен деловодител Декларация
219/2020 27.10.2020 Стефка Маркова съдебен секретар Декларация
221/30.11.2020 07.12.2020 Мариела Димитрова съдебен секретар Декларация
222/02.12.2020 08.12.2020 Павлина Димитрова съдебен секретар Декларация