2020

Районна прокуратура - Варна

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
АН-78 10.02.2020 Цветомир Добрев съдебен статистик Декларация
АН-80 05.06.2020 Стеляна Апостолова съдебен деловодител Декларация
АН-79 16.03.2020 Севдалина Илиева чистач призовкар Декларация

Районна прокуратура - Варна

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
139 28.01.2020 Мариана Николова Главен счетоводител Декларация
140 28.01.2020 Ивелина Маркова чистач-призовкар Декларация
141 31.01.2020 Анна Димитрова адм. секретар Декларация
143 06.03.2020 Теодора Такева съдебен статистик Декларация
144 09.03.2020 Цветомир Добрев съдебен статистик Декларация
149 11.05.2020 Мария Апостолова съдебен деловодител Декларация
218/2020 27.10.2020 Стеляна Апостолова съдебен деловодител Декларация
219/2020 27.10.2020 Стефка Маркова съдебен секретар Декларация
221/30.11.2020 30.11.2020 Мариела Димитрова съдебен секретар Декларация
222/02.12.2020 02.12.2020 Павлина Димитрова съдебен секретар Декларация