2019

Районна прокуратура - Варна

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
67/2019 03.01.2019 Илияна Богословова съдебен деловодител Декларация
86/2019 25.04.2019 Соня Симеонова съдебен секретар Декларация
131/2019 25.06.2019 Антон Христов призовкар Декларация
132/2019 15.07.2019 Радостина Христова прокурорски помощник Декларация
133/2019 15.07.2019 Кръстинка Янкушева съдебен секретар Декларация
134/2019 15.07.2019 Диляна Николова съдебен деловодител Декларация
135/2019 17.07.2019 Николета Стефанова прокурорски помощник Декларация
136/2019 17.07.2019 Вероника Драгозова съдебен деловодител Декларация
137/2019 25.08.2019 Станислав Александров призовкар Декларация
138/2019 01.08.2019 Десислава Колева съдебен деловодител Декларация