2019

Районна прокуратура - Варна

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
АН-73 17.06.2019 Диляна Николова съдебен деловодител Декларация
АН-74 17.06.2019 Радостина Христова прокурорски помощник Декларация
АН-75 19.06.2019 Николета Стефанова прокурорски помощник Декларация
АН-76 26.06.2019 Станислав Александров призовкар Декларация
АН-77 02.07.2019 Десислава Колева съдебен деловодител Декларация
АН-72 18.03.2019 Владимир Петров работник поддръжка сгради Декларация

Районна прокуратура - Варна

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
67 03.01.2019 Илияна Богословова съдебен деловодител Декларация
86 25.04.2019 Соня Симеонова съдебен секретар Декларация
131 25.06.2019 Антон Христов призовкар Декларация
132 15.07.2019 Радостина Христова прокурорски помощник Декларация
133 15.07.2019 Кръстинка Янкушева съдебен секретар Декларация
134 15.07.2019 Диляна Николова съдебен деловодител Декларация
135 17.07.2019 Николета Стефанова прокурорски помощник Декларация
136 17.07.2019 Вероника Драгозова съдебен деловодител Декларация
137 25.07.2019 Станислав Александров призовкар Декларация
138 01.08.2019 Десислава Колева съдебен деловодител Декларация