Извършване на писмени преводи на официални документи и други книжа от български на чужди езици и от чужди на български език

Извършване на писмени преводи на официални документи и други книжа от български на чужди езици и от чужди на български език, както следва: за първа, втора, трета и четвърта група чужди езици – за нуждите на Районна прокуратура Варна.
 

 

Извършване на писмени преводи на официални документи и други книжа от български на чужди езици и от чужди на български език, както следва: за първа, втора, трета и четвърта група чужди езици – за нуждите на Районна прокуратура Варна.
Срок на валидност на поканата: 07.04.2016 г.
Срок за получаване на оферти: 07.04.2016 г. 16:00 ч.

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте към Галина Сиракова - тел. 052/648 082 или на e-mail: [email protected] ; Красимира Иванова Порова - тел. 052/604163  или e-mail: [email protected]

Тръжна документация