Информация по раздел III, чл.6, т.14 от вътрешните правила

Информация по раздел III, чл.6, т.14 от вътрешните правила за поддържането на профила на купувача в РП Варна

Информация по раздел III, чл.6, т.14 от вътрешните правила за поддържането на профила на купувача в РП Варна

№ 
по ред

Дата
 

Основание за извършване
на плащане

Размер на плащането
в лв./с ДДС/

1

23.09.2014 г.

за извършени писмени преводи

679.01

2

25.09.2014 г.

за извършени писмени преводи

1 575.53

3

13.10.2014 г.

за извършени писмени преводи

1 597.82

4

20.10.2014 г.

за извършени писмени преводи

3 243.00

27.11.2014 г.

№ 
по ред

Дата
 

Основание за извършване
на плащане

Размер на плащането
в лв./с ДДС/

5

21.11.2014 г.

за извършени писмени преводи

5 383.22

6

25.11.2014 г.

за извършени писмени преводи

883.55

09.12.2014 г. 

№ 
по ред

Дата
 

Основание за извършване
на плащане

Размер на плащането
в лв./с ДДС/

7

05.12.2014 г.

за извършени писмени преводи

2 266.59

 

29.12.2014 г. 

№ 
по ред

Дата
 

Основание за извършване
на плащане

Размер на плащането
в лв./с ДДС/

8

15.12.2014 г.

за извършени писмени преводи

1 399.96

20.02.2015 г. 

№ 
по ред

Дата
 

Основание за извършване
на плащане

Размер на плащането
в лв./с ДДС/

9

27.01.2015 г.

за извършени писмени преводи

2 260.67

05.03.2015 г.

№ 
по ред

Дата
 

Основание за извършване
на плащане

Размер на плащането
в лв./с ДДС/

10

24.02.2015 г.

за извършени писмени преводи

3 398.17

31.03.2015 г.

№ 
по ред

Дата
 

Основание за извършване
на плащане

Размер на плащането
в лв./с ДДС/

11

26.03.2015 г.

за извършени писмени преводи

4 969.95

30.04.2015 г.

№ 
по ред

Дата
 

Основание за извършване
на плащане

Размер на плащането
в лв./с ДДС/

12

28.04.2015 г.

за извършени писмени преводи

4 609.11

30.04.2015 г.

№ 
по ред

Дата
 

Основание за извършване
на плащане

Размер на плащането
в лв./с ДДС/

13

29.04.2015 г.

за извършени писмени преводи

77.72

14.05.2015 г.

№ 
по ред

Дата
 

Основание за извършване
на плащане

Размер на плащането
в лв./с ДДС/

14

12.05.2015 г.

за извършени писмени преводи

34.95

 

Информация по раздел III, чл.6, т.14 от вътрешните правила за поддържането на профила на купувача в РП Варна

 

№ 
по ред

Дата
 

Основание за извършване
на плащане

Размер на плащането
в лв./без ДДС/

1

19.05.2015 г.

за извършени писмени преводи

26.96

2

21.05.2015 г.

за извършени писмени преводи

73.30

3

26.5.2015 г.

за извършени писмени преводи

628.12

4

27.5.2015 г.

за извършени писмени преводи

379.30

16.06.2015 г.

№ 
по ред

Дата
 

Основание за извършване
на плащане

Размер на плащането
в лв./без ДДС/

5

11.06.2015 г.

за извършени писмени преводи

1 874.50

 

29.06.2015 г.

№ 
по ред

Дата
 

Основание за извършване
на плащане

Размер на плащането
в лв./без ДДС/

6

25.06.2015 г.

за извършени писмени преводи

458.42

 

15.07.2015 г.

№ 
по ред

Дата
 

Основание за извършване
на плащане

Размер на плащането
в лв./без ДДС/

7

13.07.2015 г.

за извършени писмени преводи

2 245.23

07.08.2015 г.

№ 
по ред

Дата
 

Основание за извършване
на плащане

Размер на плащането
в лв./без ДДС/

8

06.08.2015 г.

за извършени писмени преводи

3 863.80

9

07.08.2015 г.

за извършени писмени преводи

109.52

10

07.08.2015 г.

за извършени писмени преводи

45.43

 

28.08.2015 г.

№ 
по ред

Дата
 

Основание за извършване
на плащане

Размер на плащането
в лв./без ДДС/

11

28.08.2015 г.

за извършени писмени преводи

1 807.85

 

24.09.2015 г.

№ 
по ред

Дата
 

Основание за извършване
на плащане

Размер на плащането
в лв./без ДДС/

12

09.09.2015 г.

за извършени писмени преводи

2 790.82

 

29.09.2015 г.

№ 
по ред

Дата
 

Основание за извършване
на плащане

Размер на плащането
в лв./без ДДС/

13

05.09.2015 г.

за извършени писмени преводи

  670.77

14

29.09.2015 г.

за извършени писмени преводи

  366.10

 

15.10.2015 г.

№ 
по ред

Дата
 

Основание за извършване
на плащане

Размер на плащането
в лв./без ДДС/

15

08.10.2015 г.

за извършени писмени преводи

  34.72

16

13.10.2015 г.

за извършени писмени преводи

  1 238.97

 

23.10.2015 г.

№ 
по ред

Дата
 

Основание за извършване
на плащане

Размер на плащането
в лв./без ДДС/

17

20.10.2015 г.

за извършени писмени преводи

  73.15

18

21.10.2015 г.

за извършени писмени преводи

  1 138.84
19 28.10.2015 г. за извършени писмени преводи   788.27

 

13.11.2015 г.

№ 
по ред

Дата
 

Основание за извършване
на плащане

Размер на плащането
в лв./без ДДС/

20

12.11.2015 г.

за извършени писмени преводи

  1514.96

 

26.11.2015 г.

№ 
по ред

Дата
 

Основание за извършване
на плащане

Размер на плащането
в лв./без ДДС/

21

12.11.2015 г.

за извършени писмени преводи

  829.02

22

26.11.2015 г.

за извършени писмени преводи

  289.39

 

10.12.2015 г.

№ 
по ред

Дата
 

Основание за извършване
на плащане

Размер на плащането
в лв./без ДДС/

23

04.12.2015 г.

за извършени писмени преводи

  752.38

15.12.2015 г.

№ 
по ред

Дата
 

Основание за извършване
на плащане

Размер на плащането
в лв./без ДДС/

24

11.12.2015 г.

за извършени писмени преводи

  513.65

22.12.2015 г.

№ 
по ред

Дата
 

Основание за извършване
на плащане

Размер на плащането
в лв./без ДДС/

25

17.12.2015 г.

за извършени писмени преводи

  273.78

29.01.2016 г.

№ 
по ред

Дата
 

Основание за извършване
на плащане

Размер на плащането
в лв./без ДДС/

26

25.01.2016 г.

за извършени писмени преводи

  885.04

 

23.02.2016 г.

№ 
по ред

Дата
 

Основание за извършване
на плащане

Размер на плащането
в лв./без ДДС/

27

16.02.2016 г.

за извършени писмени преводи

  2006.58

 

23.03.2016 г.

№ 
по ред

Дата
 

Основание за извършване
на плащане

Размер на плащането
в лв./без ДДС/

28

16.02.2016 г.

за извършени писмени преводи

  6 879.83

 

29.03.2016 г.

№ 
по ред

Дата
 

Основание за извършване
на плащане

Размер на плащането
в лв./без ДДС/

29

24.03.2016 г.

за извършени писмени преводи

   383.05

 

13.04.2016 г.

№ 
по ред

Дата
 

Основание за извършване
на плащане

Размер на плащането
в лв./без ДДС/

30

13.04.2016 г.

за извършени писмени преводи

   40.32

 

27.04.2016 г.

№ 
по ред

Дата
 

Основание за извършване
на плащане

Размер на плащането
в лв./без ДДС/

31

19.04.2016 г.

за извършени писмени преводи

   2 326.04

 

26.05.2016 г.

№ 
по ред

Дата
 

Основание за извършване
на плащане

Размер на плащането
в лв./без ДДС/

32

13.05.2016 г.

за извършени писмени преводи

  2042.87