4 Август 2014 г.

Извършване на писмени преводи на официални документи и други книжа от български на чужди езици и от чужди на български език

Сподели

Публична покана с предмет „Извършване на писмени преводи на официални документи и други книжа от български на чужди езици и от чужди на български език, както следва: за първа, втора, трета и четвърта група чужди езици – за нуждите на РП Варна"

Извършване на писмени преводи на официални документи и други книжа от български на чужди езици и от чужди на български език, както следва: за първа, втора, трета и четвърта група чужди езици – за нуждите на Районна прокуратура Варна.
Срок на валидност на поканата: 14.08.2014 г.
Срок за получаване на оферти: 14.08.2014 г. 16:00 ч.

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте към Галина Сиракова - тел. 052/648 082 или на e-mail: [email protected]