18 Май 2018 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3, Т. 1 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА, С ПРЕДМЕТ: „Извършване на строителни и монтажни работи (текущ ремонт) в Районна прокуратура-Варна на адрес:гр.Варна бул.“Вл. Варненчик № 57“.

Сподели

9076249 - Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП