Oбществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина"

Oбществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на РП Варна"

Oбществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на РП Варна"

Обявление

Решение

За да получите пълен достъп до документацията и приложенията е необходимо да се регистрирате за участие на e-mail: [email protected]

Тръжна документация