30 Май 2019 г.

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОФИС И МЕБЕЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ ПО 3 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Сподели

ПОЗИЦИЯ 1 - ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ШКАФОВЕ И СТЕЛАЖИ, ПОЗИЦИЯ 2 - ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОЛОВЕ И ПОЗИЦИЯ 3 - ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОТКРИТИ ЕТАЖЕРКИ ОТ МАТЕРИАЛ ПДЧ“ ЗА НУЖДИТЕ НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ГР.ВАРНА.

Тръжна документация

Информация за публикуване в профила на купувача, обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Информация по чл.20, ал.3 от ЗОП

Обява за ОП

Приложение към обява

РАЗЯСНЕНИЕ_1

РАЗЯСНЕНИЕ_2

ПРОТОКОЛ.pdf (21.06.2019)

ДОКЛАД.pdf (21.06.2019)

Договор -позиция 2

прил.към Договор-позиция 2

Договор-позиция 3

Прил. към Договор - позиция 3

СЪОБЩЕНИЕ 1

СЪОБЩЕНИЕ 2

прил.към Договор-позиция 2Договор -позиция 2

ПРОТОКОЛ.pdf (21.06.2019)

ДОКЛАД.pdf (21.06.2019)