16 Октомври 2013 г.

Обществена поръчка с предмет „Извършване на периодични медицински прегледи”

Сподели

Обществена поръчка с предмет „Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура – Варна”

Обществена поръчка с предмет „Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура – Варна”

Обявление

Решение