Профил на купувача

Сподели

22 Октомври 2019 г.
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на Софийска районна прокуратура"
21 Юни 2018 г.
Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на Софийска районна прокуратура"

Тръжна документация