2020

Софийска районна прокуратура

Регистър на декларациите за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т.1. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 16.03.2020 Флорентина Колева Съдебен деловодител Декларация по чл. 35
2 05.02.2020 Чавдар Георгиев Съдебен деловодител Декларация по чл.35
3 30.03.2020 Донка Куюмджиева Прокурорски помощник Декларация по чл.35
4 01.04.2020 Рилияна Георгиева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
5 19.05.2020 Галина Василева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
6 21.05.2020 Даниела Минева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
7 13.04.2020 Димитрина Павлова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
8 29.05.2020 Благовеста Михалкова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
9 13.10.2020 Ели Палазова съдебен деловодител Декларация по чл.35
10 24.11.2020 Даниела Узунова Съдебен деловодител Даниела Узунова.pdf
11 24.11.2020 Франческа Йорданова Съдебен деловодител Франческа Йорданова.pdf

Софийска районна прокуратура

Регистър на декларациите за имущество и интереси чл. 35, ал. 1, т.2. от ЗПКОНПИ
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 06.03.2020 Чавдар Георгиев Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
2 03.04.2020 Донка Куюмджиева Прокурорски помощник ZPKONPI_D35A1T2-2
3 21.04.2020 Рилияна Георгиева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
4 22.04.2020 Флорентина Колева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
5 26.05.2020 Даниела Минева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
6 26.05.2020 Галина Василева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
7 29.05.2020 Димитрина Павлова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2