Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 16.03.2020 Флорентина Колева Съдебен деловодител Декларация по чл. 35
2 05.02.2020 Чавдар Георгиев Съдебен деловодител Декларация по чл.35
3 30.03.2020 Донка Куюмджиева Прокурорски помощник Декларация по чл.35
4 01.04.2020 Рилияна Георгиева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
5 19.05.2020 Галина Василева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
6 21.05.2020 Даниела Минева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
7 13.04.2020 Димитрина Павлова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
8 29.05.2020 Благовеста Михалкова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
9 13.10.2020 Ели Палазова съдебен деловодител Декларация по чл.35
10 24.11.2020 Даниела Узунова Съдебен деловодител Даниела Узунова.pdf
11 24.11.2020 Франческа Йорданова Съдебен деловодител Франческа Йорданова.pdf
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 06.03.2020 Чавдар Георгиев Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
2 03.04.2020 Донка Куюмджиева Прокурорски помощник ZPKONPI_D35A1T2-2
3 21.04.2020 Рилияна Георгиева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
4 22.04.2020 Флорентина Колева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
5 26.05.2020 Даниела Минева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
6 26.05.2020 Галина Василева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
7 29.05.2020 Димитрина Павлова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2