Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 02.01.2019 Йоана Иванова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
2 02.01.2019 Елеонора Иванова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
3 28.01.2019 Ваня Хаджиева Прокурорски помощник Декларация по чл.35
4 29.01.2019 Таня Обретенова - Пилищарова Прокурорски помощник Декларация по чл.35
5 29.01.2019 Борислава Изполджийска Прокурорски помощник Декларация по чл.35
6 29.01.2019 Милена Гоцова Прокурорски помощник Декларация по чл.35
7 29.01.2019 Гергана Балавесова Прокурорски помощник Декларация по чл.35
8 29.01.2019 Илияна Йорданова Прокурорски помощник Декларация по чл.35
9 29.01.2019 Николай Николов Прокурорски помощник Декларация по чл.35
10 01.03.2019 Красимира Панчева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
11 01.03.2019 Красимира Ванкова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
12 01.03.2019 Мира Турнакова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
13 05.03.2019 Райна Ценева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
14 01.04.2019 Павлина Георгиева Хигиенист Декларация по чл.35
15 04.04.2019 Мая Каменова Хигиенист Декларация по чл.35
16 02.05.2019 Ивайло Стоянов Младши специалист - домакин Декларация по чл.35
17 13.05.2019 Генаги Борисов Съдебен деловодител Декларация по чл.35
18 20.05.2019 Катина Петрова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
19 03.06.2019 Милена Младенова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
20 22.07.2019 Величка Асенова Главен специалист-счетоводител Декларация по чл. 35
21 22.07.2019 Милена Николова Съдебен деловодител Декларация по чл. 35
22 01.08.2019 Добромир Бояджиев Съдебен деловодител Декларация по чл. 35
23 20.08.2019 Антоанета Апостолова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
24 13.09.2019 Лорита Младенова Съдебен деловодител Декларация по чл. 35
25 02.09.2019 Цецка Кръстева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
26 02.09.2019 Биляна Вутова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
27 09.09.2019 Милена Божанова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
28 17.11.2019 Емил Карев Прокурорски помощник Декларация по чл.35
29 02.10.2019 Елица Соколова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
30 01.10.2019 Тодорка Милованова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
31 24.10.2019 Гинка Тодорова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
32 28.10.2019 Антония Пенкова Прокурорски помощник Декларация по чл.35
33 14.11.2019 Юлия Иванова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
34 15.11.2019 Мариана Масалджийска Съдебен деловодител Декларация по чл.35
35 18.11.2019 Михаела Илова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 15.01.2019 Йоана Иванова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
2 31.01.2019 Борислава Изполджийска Прокурорски помощник ZPKONPI_D35A1T2-2
3 31.01.2019 Гергана Балавесова Прокурорски помощник ZPKONPI_D35A1T2-2
4 31.01.2019 Николай Николов Прокурорски помощник ZPKONPI_D35A1T2-2
5 31.01.2019 Таня Обретенова - Пилищарова Прокурорски помощник ZPKONPI_D35A1T2-2
6 01.02.2019 Ваня Хаджиева Прокурорски помощник ZPKONPI_D35A1T2-2
7 01.02.2019 Илияна Йорданова Прокурорски помощник ZPKONPI_D35A1T2-2
8 01.02.2019 Милена Гоцова Прокурорски помощник ZPKONPI_D35A1T2-2
9 13.02.2019 Елеонора Иванова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
10 13.03.2019 Красимира Ванкова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
11 20.03.2019 Красимира Панчева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
12 21.03.2019 Райна Ценева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
13 28.03.2019 Мира Турнакова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
14 13.05.2019 Таня Френкева Домакин ZPKONPI_D35A1T2-2
15 14.05.2019 Константин Стоянов Шофьор-призовкар ZPKONPI_D35A1T2-2
16 23.05.2019 Генаги Борисов Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
17 29.05.2019 Катина Петрова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
18 31.05.2019 Ивайло Стоянов Младши специалист - домакин ZPKONPI_D35A1T2-2
19 17.06.2019 Милена Младенова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
20 31.07.2019 Величка Асенова Главен специалист-счетоводител ZPKONPI_D35A1T2-2
21 12.08.2019 Милена Николова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
22 27.08.2019 Антоанета Апостолова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
23 02.09.2019 Добромир Бояджиев Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
24 13.09.2019 Лорита Младенова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
25 11.09.2019 Елица Соколова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
26 12.09.2019 Биляна Вутова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
27 02.10.2019 Милена Божанова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
28 22.10.2019 Тодорка Милованова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
29 31.10.2019 Емил Карев Прокурорски помощник ZPKONPI_D35A1T2-2
30 14.11.2019 Гинка Тодорова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
31 14.11.2019 Антония Пенкова Прокурорски помощник ZPKONPI_D35A1T2-2
32 19.11.2019 Мариана Масалджийска Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
33 12.12.2019 Михаела Илова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2