Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 10.07.2018 Адриана Попова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
2 10.07.2018 Адриана Узунова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
3 10.07.2018 Албена Първанова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
4 10.07.2018 Александрина Добрева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
5 10.07.2018 Александрина Михайлова Завеждащ служба Декларация по чл.35
6 10.07.2018 Андрей Ставрев Шофьор-призовкар Декларация по чл.35
7 10.07.2018 Анелия Петрова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
8 10.07.2018 Анета Милушева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
9 10.07.2018 Анета Бонинска ССИ Декларация по чл.35
10 10.07.2018 Анита Костадинова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
11 10.07.2018 Анна Анкова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
12 10.07.2018 Антоанета Иванова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
13 10.07.2018 Антоанета Маркова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
14 10.07.2018 Ася Славова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
15 10.07.2018 Ася Ангелова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
16 10.07.2018 Атанаска Дашева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
17 10.07.2018 Биляна Сестримска Съдебен деловодител Декларация по чл.35
18 10.07.2018 Бисерка Мерджанова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
19 10.07.2018 Борислава Костова Призовкар Декларация по чл.35
20 10.07.2018 Валентина Петкова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
21 10.07.2018 Валентина Туфар - Стойнева Зав. служба КИ Декларация по чл.35
22 10.07.2018 Ваня Гелова Завеждащ служба Декларация по чл.35
23 10.07.2018 Ваня Петкова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
24 10.07.2018 Ваня Грозданова Главен специалист - адм. дейност Декларация по чл.35
25 10.07.2018 Василина Станкова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
26 10.07.2018 Василка Колева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
27 10.07.2018 Василка Ангелова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
28 10.07.2018 Величка Николова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
29 10.07.2018 Величка Кефилева - Фан Завеждащ служба Декларация по чл.35
30 10.07.2018 Венеция Божичкова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
31 10.07.2018 Вероника Филипова Завеждащ служба Декларация по чл.35
32 10.07.2018 Весела Цветкова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
33 10.07.2018 Веселка Евстатиева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
34 10.07.2018 Веселка Струмина Съдебен деловодител Декларация по чл.35
35 10.07.2018 Веска Петрова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
36 10.07.2018 Веска Георгиева - Миланова Главен специалист - счетоводител Декларация по чл.35
37 10.07.2018 Виктория Филева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
38 10.07.2018 Виолета Николова Завеждащ служба Декларация по чл.35
39 10.07.2018 Габриела Петкова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
40 10.07.2018 Габриела Мутафова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
41 10.07.2018 Галина Василева Завеждащ служба Декларация по чл.35
42 10.07.2018 Галя Георгиева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
43 10.07.2018 Гергана Костова Главен специалист - адм. дейност Декларация по чл.35
44 10.07.2018 Гергана Виденова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
45 10.07.2018 Глория Назари Съдебен деловодител Декларация по чл.35
46 10.07.2018 Даниела Маврова Чистач Декларация по чл.35
47 10.07.2018 Даниела Модева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
48 10.07.2018 Десислава Йорданова Призовкар Декларация по чл.35
49 10.07.2018 Десислава Николова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
50 10.07.2018 Диана Димитрова Системен администратор Декларация по чл.35
51 10.07.2018 Дима Куюмджиева Съдебен администратор Декларация по чл.35
52 10.07.2018 Димитрина Димкина Завеждащ служба Декларация по чл.35
53 10.07.2018 Димитър Велев Старши специалист - снабдител и шофьор Декларация по чл.35
54 10.07.2018 Дияна Колева Главен специалист - адм. дейност Декларация по чл.35
55 10.07.2018 Дора Соколова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
56 10.07.2018 Евелина Мадева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
57 10.07.2018 Евелина Атанасова Завеждащ служба Декларация по чл.35
58 10.07.2018 Евелина Радева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
59 10.07.2018 Елвира Мейцова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
60 10.07.2018 Елена Цветкова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
61 10.07.2018 Елена Чолакова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
62 10.07.2018 Адриана Попова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
63 10.07.2018 Емилия Златанова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
64 10.07.2018 Емилия Денкова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
65 10.07.2018 Емилия Ангелова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
66 10.07.2018 Емилия Попова Завеждащ служба Декларация по чл.35
67 10.07.2018 Емилия Малешевска Съдебен деловодител Декларация по чл.35
68 10.07.2018 Емилия Гергинова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
69 10.07.2018 Жана Савчева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
70 10.07.2018 Жанет Ковачева - Николова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
71 10.07.2018 Здравка Попова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
72 10.07.2018 Златинка Илчова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
73 10.07.2018 Златка Монева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
74 10.07.2018 Златка Йорданова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
75 10.07.2018 Златка Николова Чистач Декларация по чл.35
76 10.07.2018 Иванка Димитрова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
77 10.07.2018 Иванка Иванова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
78 10.07.2018 Иванка Добрева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
79 10.07.2018 Ивелина Венчева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
80 10.07.2018 Ивета Динева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
81 10.07.2018 Илияна Стоянова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
82 10.07.2018 Ирена Петрова Главен специалист - счетоводител Декларация по чл.35
83 10.07.2018 Ирена Велева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
84 10.07.2018 Ирена Гълъбова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
85 10.07.2018 Йоан Драганов Съдебен деловодител Декларация по чл.35
86 10.07.2018 Камелия Захаринова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
87 10.07.2018 Камелия Михайлова Призовкар Декларация по чл.35
88 10.07.2018 Катя Гекова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
89 10.07.2018 Катя Трифонова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
90 10.07.2018 Кирил Иванов Съдебен деловодител Декларация по чл.35
91 10.07.2018 Константин Стоянов Шофьор-призовкар Декларация по чл.35
92 10.07.2018 Красимир Драганов Призовкар Декларация по чл.35
93 10.07.2018 Красимира Николова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
94 10.07.2018 Крум Григоров Главен специалист - поддръжка сгради Декларация по чл.35
95 10.07.2018 Лили Маджарова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
96 10.07.2018 Лилия Стратиева Съдебен администратор Декларация по чл.35
97 10.07.2018 Лора Генчева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
98 10.07.2018 Лора Влъчкова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
99 10.07.2018 Лорета Маринова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
100 10.07.2018 Любомир Георгиев Шофьор-призовкар Декларация по чл.35
101 10.07.2018 Людмила Андонова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
102 10.07.2018 Маргарит Чолпанов Съдебен деловодител Декларация по чл.35
103 10.07.2018 Маргарита Барева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
104 10.07.2018 Мариан Георгиев Съдебен деловодител Декларация по чл.35
105 10.07.2018 Мариана Стаменова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
106 10.07.2018 Мариана Байдакова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
107 10.07.2018 Мариана Бодурова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
108 10.07.2018 Мария Асенова Административен секретар Декларация по чл.35
109 10.07.2018 Мария Давидкова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
110 10.07.2018 Мария Божкова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
111 10.07.2018 Марияна Яжекова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
112 10.07.2018 Марияна Михайлова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
113 10.07.2018 Мариянка Грънчарска Съдебен деловодител Декларация по чл.35
114 10.07.2018 Мая Иванова Завеждащ служба Декларация по чл.35
115 10.07.2018 Мая Ъилъртън Съдебен деловодител Декларация по чл.35
116 10.07.2018 Мая Кръстева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
117 10.07.2018 Милена Георева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
118 10.07.2018 Милена Мечева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
119 10.07.2018 Моника Борисова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
120 10.07.2018 Надежда Кръстева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
121 10.07.2018 Надя Хисол Съдебен деловодител Декларация по чл.35
122 10.07.2018 Наталия Дабижева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
123 10.07.2018 Нели Ташева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
124 10.07.2018 Николай Тодоров Призовкар Декларация по чл.35
125 10.07.2018 Николай Марков Експерт връзки с обществеността Декларация по чл.35
126 10.07.2018 Нора Петрова Главен специалист - счетоводител Декларация по чл.35
127 10.07.2018 Павлина Кирянска Съдебен деловодител Декларация по чл.35
128 10.07.2018 Паулина Николова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
129 10.07.2018 Пепа Йорданова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
130 10.07.2018 Петрана Ценкина Съдебен деловодител Декларация по чл.35
131 10.07.2018 Петранка Симонова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
132 10.07.2018 Петрунка Кангалова Чистач Декларация по чл.35
133 10.07.2018 Петя Алексиева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
134 10.07.2018 Петя Караджова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
135 10.07.2018 Пламен Георгиев Шофьор-призовкар Декларация по чл.35
136 10.07.2018 Радослава Тодорова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
137 10.07.2018 Радостина Петрова Главен счетоводител Декларация по чл.35
138 10.07.2018 Росица Бачева Чистач Декларация по чл.35
139 10.07.2018 Росица Младенова Завеждащ служба Декларация по чл.35
140 10.07.2018 Росица Сергиева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
141 10.07.2018 Румен Пасков Системен администратор Декларация по чл.35
142 10.07.2018 Савина Таскова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
143 10.07.2018 Савина Захариева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
144 10.07.2018 Саша Найденова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
145 10.07.2018 Сашка Горянова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
146 10.07.2018 Сашка Георгиева Завеждащ служба Декларация по чл.35
147 10.07.2018 Светлана Минева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
148 10.07.2018 Силвия Иванова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
149 10.07.2018 Симона Тричкова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
150 10.07.2018 Снежана Георгиева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
151 10.07.2018 Снежана Атанасова Чистач Декларация по чл.35
152 10.07.2018 Соня Маджирова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
153 10.07.2018 Станислава Гогова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
154 10.07.2018 Стела Стойкова Завеждащ служба Декларация по чл.35
155 10.07.2018 Стефани Пържова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
156 10.07.2018 Стефани Георгиева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
157 10.07.2018 Стефанка Бачева Завеждащ служба Декларация по чл.35
158 10.07.2018 Стойка Николова Главен специалист - адм. дейност Декларация по чл.35
159 10.07.2018 Таня Френкева Домакин Декларация по чл.35
160 10.07.2018 Теодора Рошкева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
161 10.07.2018 Теодора Данова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
162 10.07.2018 Филипа Божилова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
163 10.07.2018 Христина Димитрова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
164 10.07.2018 Христина Ботева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
165 10.07.2018 Цветанка Стоилова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
166 10.07.2018 Цветанка Михайлова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
167 10.07.2018 Цветелина Николова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
168 10.07.2018 Цветомир Миланов Системен администратор Декларация по чл.35
169 10.07.2018 Цветомира Ангелова Призовкар Декларация по чл.35
170 10.07.2018 Цонка Радева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
171 10.07.2018 Юлияна Николова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
172 16.07.2018 Алекс Алексиев Съдебен деловодител Декларация по чл.35
173 17.08.2018 Албена Белчева - Петрова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
174 20.08.2018 Полина Видова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
175 03.09.2018 Васил Зогравски Призовкар Декларация по чл.35
176 03.09.2018 Магдалена Петкова Съдебен деловодител Декларация по чл.35
177 03.09.2018 Нина Каранешева Съдебен деловодител Декларация по чл.35
178 01.10.2018 Петър Петров Съдебен деловодител Декларация по чл.35
Входящ № Дата Име и фамилия Длъжност Файлове
1 06.06.2018 Адриана Попова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
2 06.06.2018 Адриана Узунова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
3 06.06.2018 Албена Белчева - Петрова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
4 06.06.2018 Албена Първанова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
5 06.06.2018 Алекс Алексиев Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
6 06.06.2018 Александрина Добрева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
7 06.06.2018 Александрина Михайлова Завеждащ служба ZPKONPI_D35A1T2-2
8 06.06.2018 Анелия Петрова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
9 06.06.2018 Анета Милушева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
10 06.06.2018 Анета Бонинска ССИ ZPKONPI_D35A1T2-2
11 06.06.2018 Анита Костадинова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
12 06.06.2018 Анна Анкова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
13 06.06.2018 Антоанета Иванова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
14 06.06.2018 Антоанета Маркова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
15 06.06.2018 Ася Славова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
16 06.06.2018 Ася Ангелова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
17 06.06.2018 Атанаска Дашева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
18 06.06.2018 Биляна Сестримска Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
19 06.06.2018 Бисерка Мерджанова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
20 06.06.2018 Борислава Костова Призовкар ZPKONPI_D35A1T2-2
21 06.06.2018 Валентина Петкова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
22 06.06.2018 Валентина Туфар - Стойнева Зав. служба КИ ZPKONPI_D35A1T2-2
23 06.06.2018 Ваня Гелова Завеждащ служба ZPKONPI_D35A1T2-2
24 06.06.2018 Ваня Петкова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
25 06.06.2018 Василина Станкова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
26 06.06.2018 Василка Колева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
27 06.06.2018 Василка Ангелова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
28 06.06.2018 Величка Николова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
30 06.06.2018 Венеция Божичкова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
31 06.06.2018 Вероника Филипова Завеждащ служба ZPKONPI_D35A1T2-2
32 06.06.2018 Весела Цветкова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
33 06.06.2018 Веселка Евстатиева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
34 06.06.2018 Веселка Струмина Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
35 06.06.2018 Веска Петрова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
36 06.06.2018 Виктория Филева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
37 06.06.2018 Виолета Николова Завеждащ служба ZPKONPI_D35A1T2-2
38 06.06.2018 Габриела Петкова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
39 06.06.2018 Галина Василева Завеждащ служба ZPKONPI_D35A1T2-2
40 06.06.2018 Галина Василева Завеждащ служба ZPKONPI_D35A1T2-2
41 06.06.2018 Галя Георгиева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
42 06.06.2018 Гергана Костова Главен специалист - адм. дейност ZPKONPI_D35A1T2-2
43 06.06.2018 Гергана Виденова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
44 06.06.2018 Глория Назари Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
45 06.06.2018 Даниела Модева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
46 06.06.2018 Десислава Йорданова Призовкар ZPKONPI_D35A1T2-2
47 06.06.2018 Десислава Николова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
48 06.06.2018 Диана Димитрова Системен администратор ZPKONPI_D35A1T2-2
49 06.06.2018 Дима Куюмджиева Съдебен администратор ZPKONPI_D35A1T2-2
50 06.06.2018 Димитрина Димкина Завеждащ служба ZPKONPI_D35A1T2-2
51 06.06.2018 Димитрина Данаилова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
52 06.06.2018 Дора Соколова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
53 06.06.2018 Евелина Мадева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
54 06.06.2018 Евелина Атанасова Завеждащ служба ZPKONPI_D35A1T2-2
55 06.06.2018 Евелина Радева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
56 06.06.2018 Елвира Мейцова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
57 06.06.2018 Елена Цветкова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
58 06.06.2018 Елена Чолакова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
59 06.06.2018 Елена Таскова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
60 06.06.2018 Емилия Златанова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
61 06.06.2018 Емилия Денкова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
62 06.06.2018 Емилия Ангелова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
63 06.06.2018 Емилия Малешевска Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
64 06.06.2018 Емилия Гергинова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
65 06.06.2018 Жана Савчева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
66 06.06.2018 Жанет Ковачева - Николова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
67 06.06.2018 Здравка Попова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
68 06.06.2018 Златинка Илчова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
69 06.06.2018 Златка Монева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
70 06.06.2018 Златка Йорданова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
71 06.06.2018 Иванка Димитрова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
72 06.06.2018 Иванка Иванова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
73 06.06.2018 Иванка Добрева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
74 06.06.2018 Ивелина Венчева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
75 06.06.2018 Ивета Динева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
76 06.06.2018 Илияна Стоянова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
77 06.06.2018 Ирена Велева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
78 06.06.2018 Ирена Гълъбова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
79 06.06.2018 Йоан Драганов Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
80 06.06.2018 Камелия Захаринова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
81 06.06.2018 Камелия Михайлова Призовкар ZPKONPI_D35A1T2-2
82 06.06.2018 Катя Гекова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
83 06.06.2018 Катя Трифонова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
84 06.06.2018 Кирил Иванов Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
85 06.06.2018 Красимир Драганов Призовкар ZPKONPI_D35A1T2-2
86 06.06.2018 Красимира Николова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
87 06.06.2018 Лили Маджарова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
88 06.06.2018 Лилия Стратиева Съдебен администратор ZPKONPI_D35A1T2-2
89 06.06.2018 Лора Генчева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
90 06.06.2018 Лора Влъчкова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
91 06.06.2018 Лорета Маринова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
92 06.06.2018 Людмила Андонова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
93 06.06.2018 Маргарит Чолпанов Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
94 06.06.2018 Маргарита Барева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
95 06.06.2018 Мариан Георгиев Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
96 06.06.2018 Мариана Байдакова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
97 06.06.2018 Мариана Бодурова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
98 06.06.2018 Мария Асенова Административен секретар ZPKONPI_D35A1T2-2
99 06.06.2018 Мария Давидкова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
100 06.06.2018 Мария Божкова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
101 06.06.2018 Марияна Яжекова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
102 06.06.2018 Марияна Михайлова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
103 06.06.2018 Мая Иванова Завеждащ служба ZPKONPI_D35A1T2-2
104 06.06.2018 Мая Ъилъртън Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
105 06.06.2018 Мая Кръстева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
106 06.06.2018 Милена Георева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
107 06.06.2018 Милена Мечева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
108 06.06.2018 Моника Борисова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
109 06.06.2018 Надежда Кръстева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
110 06.06.2018 Надя Хисол Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
111 06.06.2018 Наталия Дабижева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
112 06.06.2018 Нели Ташева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
113 06.06.2018 Николай Тодоров Призовкар ZPKONPI_D35A1T2-2
114 06.06.2018 Николай Марков Експерт връзки с обществеността ZPKONPI_D35A1T2-2
115 06.06.2018 Павлина Кирянска Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
116 06.06.2018 Паулина Николова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
117 06.06.2018 Пепа Йорданова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
118 06.06.2018 Петрана Ценкина Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
119 06.06.2018 Петранка Симонова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
120 06.06.2018 Петя Алексиева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
121 06.06.2018 Петя Караджова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
122 06.06.2018 Радослава Тодорова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
123 06.06.2018 Радостина Петрова Главен счетоводител ZPKONPI_D35A1T2-2
124 06.06.2018 Росица Младенова Завеждащ служба ZPKONPI_D35A1T2-2
125 06.06.2018 Росица Сергиева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
126 06.06.2018 Румен Пасков Системен администратор ZPKONPI_D35A1T2-2
127 06.06.2018 Савина Таскова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
128 06.06.2018 Савина Захариева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
129 06.06.2018 Саша Найденова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
130 06.06.2018 Сашка Горянова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
131 06.06.2018 Сашка Георгиева Завеждащ служба ZPKONPI_D35A1T2-2
132 06.06.2018 Светлана Минева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
133 06.06.2018 Силвия Иванова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
134 06.06.2018 Симона Тричкова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
135 06.06.2018 Снежана Георгиева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
136 06.06.2018 Соня Маджирова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
137 06.06.2018 Станислава Стоянова Завеждащ служба ZPKONPI_D35A1T2-2
138 06.06.2018 Станислава Гогова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
139 06.06.2018 Стела Стойкова Завеждащ служба ZPKONPI_D35A1T2-2
140 06.06.2018 Стефани Пържова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
141 06.06.2018 Стефани Георгиева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
142 06.06.2018 Стефанка Бачева Завеждащ служба ZPKONPI_D35A1T2-2
143 06.06.2018 Теодора Рошкева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
144 06.06.2018 Теодора Данова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
145 06.06.2018 Филипа Божилова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
146 06.06.2018 Христина Димитрова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
147 06.06.2018 Христина Ботева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
148 06.06.2018 Цветанка Стоилова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
149 06.06.2018 Цветанка Михайлова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
150 06.06.2018 Цветелина Николова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
151 06.06.2018 Цветомира Ангелова Призовкар ZPKONPI_D35A1T2-2
152 06.06.2018 Цонка Радева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
153 06.06.2018 Юлияна Николова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
154 08.06.2018 Цветомир Миланов Системен администратор ZPKONPI_D35A1T2-2
155 14.06.2018 Мариана Стаменова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
156 18.06.2018 Стойка Николова Главен специалист - адм. дейност ZPKONPI_D35A1T2-2
157 13.09.2018 Васил Зогравски Призовкар ZPKONPI_D35A1T2-2
158 14.09.2018 Ваня Грозданова Главен специалист - адм. дейност ZPKONPI_D35A1T2-2
159 27.09.2018 Нина Каранешева Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
160 09.10.2018 Дияна Колева Главен специалист - адм. дейност ZPKONPI_D35A1T2-2
161 10.10.2018 Веска Георгиева - Миланова Главен специалист - счетоводител ZPKONPI_D35A1T2-2
162 10.10.2018 Ирена Петрова Главен специалист - счетоводител ZPKONPI_D35A1T2-2
163 10.10.2018 Нора Петрова Главен специалист - счетоводител ZPKONPI_D35A1T2-2
164 28.09.2018 Магдалена Петкова Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2
165 12.10.2018 Крум Григоров Главен специалист - поддръжка сгради ZPKONPI_D35A1T2-2
166 22.10.2018 Петър Петров Съдебен деловодител ZPKONPI_D35A1T2-2